Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT

(tải file)files/DON_K_QUYEN_SDD.doc
 

Quyết định Xếp hạng đơn vị sự nghiệp đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam

Quyết định Xếp hạng đơn vị sự nghiệp đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam (tải về)