Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản Máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa các loại đã qua sử dụng của Công ty TNHH Quang Minh số 259

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:Máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa các loại đã qua sử dụng của Công ty TNHH Quang Minh, địa chỉ: Lô số 6,KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 1.024.318.700 đồng
2. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 10/6/2016, tại Lô số 6,KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn,tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

 

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô tải đông lạnh, biển kiểm soát 92K - 8486 và Xe ô tô tải thùng kín biển kiểm soát 92K- 7434 số 257

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1. Xe ô tô tải đông lạnh, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K - 8486, màu sơn trắng,năm sản xuất: 2008, tải trọng 1650 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: 616286, số khung: R66L87100430, hạn sử dung: 2033, tên động cơ: 4HF1, giấy đăng ký xe ô tô tải do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 21/10/2008 đứng tên Nguyễn Văn Dũng - - Giá khởi điểm: 278.528.681 đồng

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Khai thác bán cây đứng gỗ rừng Tếch trồng khảo nghiệm tại khoảnh 1, tiểu khu 316, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam số 255

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:

    I. Tài sản bán đấu giá:
- Khai thác bán cây đứng gỗ rừng Tếch trồng khảo nghiệm tại khoảnh 1, tiểu khu 316, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; Sản lượng gỗ thương phẩm: 236,22m3 .  Giá khởi điểm: 3.045.000đ/m3 .
   II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2016.Tại Hội trường Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô tải thùng kín, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 7434 và Xe ô tô tải đông lạnh, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 8486 số 215

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1. Xe ô tô tải thùng kín, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 7434,màu sơn trắng,năm sản xuất: 2008, tải trọng 1850 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: 616311, số khung: JAANKR66L87100426, hạn sử dung: 2039, tên động cơ: 4HF1-2, giấy đăng ký xe ô tô tải do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/3/2008 đứng tên Nguyễn Văn Dũng - Giá khởi điểm: 308.695.783 đồng

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô tải biển kiểm soát: 92C-04064, có nhãn hiệu JAC số 199

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
 1. Tài sản bán đấu giá:
Một xe ô tô tải biển kiểm soát: 92C-04064, có nhãn hiệu JAC, loại xe tải có mui, số khung: RRGTT22D4DB000102, số máy: N485ZLQQ1210007629Z, màu sơn: bạc, năm sản xuất: 2013.
2. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (không bao gồm thuế giá trị gia tăng): 88.476.841 đồng (Tám mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi sáu ngàn, tám trăm bốn mươi mốt đồng).

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu tài sản MMTB dây chuyền sản xuất ống nhựa các loại đã qua sử dụng của Công ty TNHH Quang Minh số 197

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa các loại đã qua sử dụng của Công ty TNHH Quang Minh, địa chỉ: Lô số 6,KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn,tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 1.125.625.000 đồng

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Cát tận thu từ Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, khối lượng: 857.315m3 số 190

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam tiếp tục thông báo bán đấu giá tài sản sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Cát tận thu từ Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, khối lượng: 857.315m3  (bán trọn gói, không kiểm đếm khi bàn giao tài sản).  Giá khởi điểm: 19.718.245.000 đồng.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Khai thác bán cây đứng gỗ rừng Tếch trồng tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam số 188

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:

 
   I. Tài sản bán đấu giá:
- Khai thác bán cây đứng gỗ rừng Tếch trồng khảo nghiệm tại khoảnh 1, tiểu khu 316, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; Sản lượng gỗ thương phẩm: 236,22m3 . Giá khởi điểm: 3.384.000đ/m3 .

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Xe ô tô tải đông lạnh, biển kiểm soát 92K 044.10; Xe ô tô tải thùng kín, biển kiểm soát 92K 7434; Xe ô tô tải đông lạnh, biển kiểm soát 92K 8486 số 175

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1- Xe ô tô tải đông lạnh, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 044.10,màu sơn trắng,năm sản xuất: 2014, tải trọng 3450 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: LV 5461, số khung: RLENPR85KE7100096, hạn sử dung: 2039, giấy đăng ký xe ô tô tải do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/5/2014 đứng tên Nguyễn Văn Dũng.
 - Giá khởi điểm:719.359.000 đồng

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Cát tận thu từ Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, khối lượng: 857.315m3 số 167

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Cát tận thu từ Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, khối lượng: 857.315m3  (bán trọn gói, không kiểm đếm khi bàn giao tài sản).
Giá khởi điểm: 19.718.245.000 đồng.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Xe ô tô tải đông lạnh, biển kiểm soát 92K -044.10; Xe ô tô tải thùng kín, biển kiểm soát 92K- 7434; Xe ô tô tải đông lạnh, biển kiểm soát 92K -8486 số 130

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1- Xeô tô tải đông lạnh, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 044.10,màu sơn trắng,năm sản xuất: 2014, tải trọng 3450 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: LV 5461, số khung: RLENPR85KE7100096, hạn sử dung: 2039, giấy đăng ký xe ô tô tải do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/5/2014 đứng tên Nguyễn Văn Dũng.
 - Giá khởi điểm: 773.504.250 đồng
1.2- Xeô tô tải thùng kín, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 7434,màu sơn trắng,năm sản xuất: 2008, tải trọng 1850 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: 616311, số khung: JAANKR66L87100426, hạn sử dung: 2039, tên động cơ: 4HF1-2, giấy đăng ký xe ô tô tải do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/3/2008 đứng tên Nguyễn Văn Dũng.
- Giá khởi điểm: 331.930.950 đồng

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản 09 lô gạch men hiệu NM, gồm 594 kiện của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC số 73

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
- Tài sản bán đấu giá:09 lô Gạch men hiệu NM, gồm 594 kiện (một kiện = 80 thùng = 80 m2 ) của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC (bán theo lô).
+ Tổng giá khởi điểm: 788.677.335 đồng .
+ Giá khởi điểm mỗi lô: 87.630.815 đồng.
- Thời gian, địa điểm bán đấu giá dự kiến: 14 giờ, ngày 07 tháng 3 năm 2016. tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô tải đông lạnh, nhãn hiệu ISUZU số 43

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản:
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1. Xeô tô tải đông lạnh, nhãn hiệu ISUZU đã qua sử dụng; biển kiểm soát 92K 044.10,màu sơn trắng,năm sản xuất: 2014, tải trọng 3450 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: LV 5461, số khung: RLENPR85KE7100096, dung tích: 2999.
- Giá khởi điểm: 814.215.000 đồng

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản các lô hàng Quản lý thị trường số 13

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
 I. Tài sản bán đấu giá:

 1. Xe đạp; Quả tạ; Giày dép; Vải giả da; Quần áo may sẵn ( đã qua sử dụng); Dây lưng; Túi xách và Ví ; Linh kiện điện thoại; Điện thoại di động các loại; Quần áo may sẵn các loại; Dây cột tóc; Máy (dùng chế tạo linh kiện điện thoại); Ấm siêu tốc; Nấm; Dao cắt; Tranh thêu; Vợt cầu lông; Kim châm cứu; Ly; Bình giữ nhiệt; Thảm( yoga); Gỗ ( trắc); Đồ trang trí; Đồng hồ treo tường; Vợt muỗi; Loa thùng; Đèn led các loại; Xăng Zippô 125ml; Xăng dùng cho quẹt Zippô:                   
                                                                   - Giá khởi điểm: 219.325.000đồng
2.  Mũi Cào + Cùm sắt                              - Giá khởi điểm: 14.000.000đồng
3.  Phụ tùng ô tô+ Bình xịt xe  ô tô           - Giá khởi điểm: 18.150.000đồng
4.  Đồ điện                                                - Giá khởi điểm: 41.850.000 đồng
5.  Dầu cát tường                                     - Giá khởi điểm:   7.500.000 đồng
6.  Phụ tùng xe máy                                 - Giá khởi điểm:  11.446.000 đồng
7.  Da thuộc                                              - Giá khởi điểm:   60.100.000đồng
8.  Máy hơi ousheng                                 - Giá khởi điểm:   20.000.000đồng
9.  Bột khoai tây chiên                              - Giá khởi điểm:     5.200.000đồng
10. Dầu động cơ máy nén khí Adekom   - Giá khởi điểm:    31.500.000đồng
11. Mút cao su                                          - Giá khởi điểm:      2.565.000đồng
12. Phụ kiện trang trí bánh kem               - Giá khởi điểm:      1.150.000đồng
13. Đồ điện báo cháy                               - Giá khởi điểm:    30.550.000đồng
  *Tổng giá khởi điểm: 463.336.000đồng ( Bốn trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng)
II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 18 tháng 01 năm 2016. Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
III. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 13 tháng 01 năm 2016 tại Kho hàng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam.
IV. Thời hạn, địa điểm tham khảohồ sơ,đăng ký mua tài sảnbán đấu giá: Từ ngày ra thông báo  đến 15 giờ 00 ngày 15 /1 /2016  tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Quảng Nam.
* Điều kiện tham gia đấu giá:Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có Giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh đối với từng mặt hàng đăng ký và tờ khai nộp thuế tháng gần nhất.

   Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh,TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc điệnthoại số (0510).3812099; 3811880; 3818557; Website:daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết./.
 

Thông báo bán đấu giá tài sản 02 xe ô tô tải đông lạnh nhãn hiệu ISUZU và Xe ô tô tải thùng kín, nhãn hiệu ISUZU số 643

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1- Xeô tô tải đông lạnh, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 044.10,màu sơn trắng,năm sản xuất: 2014, tải trọng 3450 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: LV 5461, số khung: RLENPR85KE7100096, hạn sử dung: 2039 - Giá khởi điểm: 875.500.000 đồng.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Lô gỗ phách các loại; khối lượng: 4,952m3 số 639

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau: 

  I. Tài sản bán đấu giá:Lô gỗ phách các loại; khối lượng: 4,952m3
   * Giá khởi điểm:74.599.000đồng ( Bảy mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn đồng).
  II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2015. Tại Hội trường Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
  III. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 24 tháng 12 năm 2015 tại Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Các bài khác...

 1. Thông báo bán đấu giá tài sản các lô hàng Quản lý thị trường số 566
 2. Thông báo bán đấu giá tài sản Lô than cám 5a và 6b; Khối lượng: 1.813,01 tấn số 547
 3. Thông báo bán đấu giá tài sản lô xe mô tô các loại gồm 37 chiếc số 534
 4. Thông báo bán đấu giá tài sản Lô Quặng Wolfram khối lượng: 934kg; hàm lượng 0,08% và Quặng Thiếc khối lượng: 311kg; hàm lượng 0,67% số 511
 5. Thông báo bán đấu giá tài sản lô xe máy bán phế liệu gồm 65 chiếc đã phá hỏng số khung, số máy số 481
 6. Thông báo bán đấu giá tài sản Lô xe máy bán phế liệu gồm 65 chiếc đã phá hỏng số khung, số máy số 447
 7. Thông báo bán đấu giá tài sản Cát, sỏi khai thác tận thu còn lại sau khi đã thi công công trình bê tông giao thông nông thôn tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam số 413
 8. Thông báo bán đấu giá tài sản vật dụng, máy móc thiết bị ở trong nhà kho, nhà xưởng nhà khách, nhà bảo vệ và cây cối ở tại lô số A4/2 Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân,Tam Kỳ, Quảng Nam và Nước mắm kém chất lượng, số lượng 133.349 lít số
 9. Thông báo bán đấu giá tài sản Lô Quặng Wolfram khối lượng: 934kg và Quặng Thiếc khối lượng: 311kg số 377
 10. Thông báo bán đấu giá tài sản bán trọn gói 27 chiếc xe khách đã qua sử dụng số 360
 11. Thông báo bán đấu giá tài sản 27 chiếc xe khách đã qua sử dụng số 331
 12. Thông báo bán đấu giá tài sản nước mắm kém chất lượng, số lượng: 133.349 lít số 317
 13. Thông báo bán đấu giá tài sản 27 chiếc xe buýt đã qua sử dụng ( Bán trọn gói) số 306
 14. Thông báo bán đấu giá tài sản Xe ô tô Daewoo Espero, biển số 92E- 0195 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam số 305
 15. Thông báo bán đấu giá tài sản lô Quặng Wolfram hàm lượng 0,08% và Quặng Thiếc hàm lượng 0,67% số 303
 16. Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ có khối lượng 28,536m3 gỗ tròn và 3,494m3 gỗ xẻ, gỗ phách số 279
 17. Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ tròn có khối lượng là 70.949m3 và 6,840m3 gỗ xẻ số 221
 18. Thông báo bán đấu giá tài sản 09 lô Gạch men hiệu NM gồm 594 kiện của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC số 169
 19. Thông báo bán đấu gía tài sản một chiếc Ca nô vận chuyển khách du lịch 18 chỗ ngồi; số đăng ký hành chính: QNa – 0737 tại Cảng Cửa Đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 110
 20. Thông báo bán đấu gía tài sản 01 xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu HONDA CIVIC, biển kiểm soát 43S-4672 số 20