Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam số 163

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam: Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác.
- Giá khởi điểm: 341.796.356 đồng (Giá trên đã bao gồm VAT ). Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm của tài sản. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

 

Thông báo đấu giá tài sản Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm 206 phách gỗ; có khối lượng 41.621 m3 số 143

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp vớiHội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Namthông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm 206 phách gỗ; có khối lượng: 41.621 m3 chủng loại Chò, Chua, Dẻ,  Gội, Lim Xẹt, Sấu, Ví.
* Giá khởi điểm: 245.412.000 đồng; Tiền đặt trước: 36.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam: Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác số 136

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam: Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác.
- Giá khởi điểm: 421.970.810 đồng(Giá trên đã bao gồm VAT )
Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm của tài sản
Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản 38 chiếc xe mô tô, xe gắn máy bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của huyện Bắc Tà My, tỉnh Quảng Nam số 128

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá:  38 chiếc xe mô tô, xe gắn máy bị tịch thu sung quỹ Nhà nước
- Giá khởi điểm: 26.600.000 đồng
- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng/hồ sơ;
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước có khối lượng 42.616m3 của huyện Bắc Trà My số 126

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp vớiHội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước huyện Bắc Trà Mythông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm: 390 phách gỗ có khối lượng: 42.616m3 chủng loại Chò, Chuồn, Dỗi, Chua, Xoan đào, Sơn Nghệ, Dầu, Nánh, Dầu rái, Huỳnh Đàn, Ví, Chò đá, Huỳnh Đàn Trắng và 01 chiếc xe máy Ware.
Giá khởi điểm: 278.350.000đồng
Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/hồ sơ;
Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam số 122

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam: Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác.
- Giá khởi điểm: 468.856.456 đồng (Giá trên đã bao gồm VAT ). Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm của tài sản. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Lô tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam số 114

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
 
1. Tài sản đấu giá: Lô tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm: 01 chiếc ô tô khách; 11hộp gỗ xẻ có khối lượng: 1,651m3 chủng loại: Giáng hương, Gội tẻ; 35 thanh, tấm gỗ có khối lượng 0,149m3 chủng loại:  Căm xe; 1lóng gỗ tròn(D < 40 cm)có khối lượng:0,031m3 chủng loại: Căm xe và 01 chiếc Độc bình chủng loại Sơn huyết.
- Giá khởi điểm: 27.568.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng/hồ sơ;
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam số 98

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam: Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác.
- Giá khởi điểm: 520.951.618 đồng (Giá trên đã bao gồm VAT ).

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu: VEAM; Biển kiểm soát: 92C- 048.60 số 92

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu: VEAM; Biển kiểm soát: 92C- 048.60; Số loại: VT250MB; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sử dụng: 2014; Màu sơn: Xanh; Số máy: D4BHE009377; Số khung: B1B7ELJ01223; Dung tích: 2.476 cm3 ; Trọng lượng hàng hóa: 2.490 kg; Đăng ký xe có giá trị đến ngày: 23/7/2039.
- Giá khởi điểm: 193.104.000 đồng. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam: Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác số 73

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam: Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác.
- Giá khởi điểm: 578.835.131 đồng (Giá trên đã bao gồm VAT) . Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm của tài sản. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ
2. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00, ngày 03/4/2018 Tại nơi tài sản toạ lạc và giao bảo quản, trưng bày (Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam- ĐC: thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và Trụ sở làm việc Ngân hàng Đông Á - PGD Tam Kỳ- ĐC: Số 100, Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Xe ô tô tải nhãn hiệu Toyota Pickup, biển số 92E-0152 số 71

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: Xe ô tô tải nhãn hiệu Toyota Pickup, biển số 92E-0152, số loại: Hilux; màu sơn: trắng; sản xuất tại Nhật Bản, đăng ký sử dụng lần đầu năm 1995, số khung: 0020663; số máy: 4Y0426443.
Giá khởi điểm:20.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng/hồ sơ;
Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 phút, ngày 05/04/2018. Tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 16, Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản lô gỗ xẻ, gỗ tròn và 30 bao than hoa của Hạt kiểm lâm Trung Quảng Nam số 70

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Lô gỗ các loại gồm:58 phách gỗ xẻ các loại : Trám hồng, tram trắng, ngấu (sồi), sửa, Huỷnh, bời lời vàng, Xoan đào, Lim xẹt, giẻ xanh, Sến đỏ, Chàng rang, Gội, Chò nâu, Dầu rái có khối lượng: 11,675 m3; 37 lóng gỗ tròn các loại: Giẻ, trám trắng, vảy ốc, dầu rái, trám hồng, giẻ xanh, chuồn, lành ngạnh, mò cua, gáo vàng, chò nâu, chuồn có khối lượng: 3,802 m3; 20 khúc gỗ tròn (D < 20 cm) có khối lượng: 0,941 m3; 8,316 m3 lâm sản (củi) và 30 bao than hoa.
- Giá khởi điểm: 95.371.700 đồng. Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng/hồ sơ;
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Xe ô tô tải có mui, biển kiểm soát 92C- 048.60 số 60

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu: VEAM; Biển kiểm soát: 92C- 048.60; Số loại: VT250MB; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sử dụng: 2014; Màu sơn: Xanh; Số máy: D4BHE009377; Số khung: B1B7ELJ01223; Dung tích: 2.476 cm3 ; Trọng lượng hàng hóa: 2.490 kg; Đăng ký xe có giá trị đến ngày: 23/7/2039.
- Giá khởi điểm: 214.560.000 đồng. Tiền đặt trước: 21.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Lô hàng tịch thu của Công an huyện Núi Thành số 12

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Núi Thành,tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: 06 cái Ấm đun nước Braun; 480 Hộp phấn trẻ em baby loại 200g; 1296 Hộp mỹ phẩm Berina; 24 Hộp mỹ phẩm Sipan; 02 Cái áo rin; 04 Cái quần rin; 1224 Hộp kem đánh răng; 240 Chai nước súc miệng Listerine loại 750 ml; 240 Chai nước súc miệng Listerine loại 250 ml; 100 Chai dầu gội; 06 Cái nồi cơm điện Sharp; 912 Hộp phấn trẻ em Baby loại 100g. Giá khởi điểm:56.356.000 đồng.Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng/hồ sơ.Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Xe ô tô tải có mui, Biển kiểm soát: 92C- 048.60 số 601

 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu: VEAM; Biển kiểm soát: 92C- 048.60; Số loại: VT250MB; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sử dụng: 2014; Màu sơn: Xanh; Số máy: D4BHE009377; Số khung: B1B7ELJ01223; Dung tích: 2.476 cm3 ; Trọng lượng hàng hóa: 2.490 kg; Đăng ký xe có giá trị đến ngày: 23/7/2039.
- Giá khởi điểm: 238.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản 2 ghe máy đã qua sử dụng bị tịch thu sung công quỹ nhà nước của Phòng Cảnh sát môi trường CA tỉnh Quảng Nam số 582

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: 2 ghe máy đã qua sử dụng bị tịch thu sung công quỹ nhà nước:
1.1.Ghe máy võ thép số đăng ký ĐNa 0083; Giá khởi điểm: 52.500.000 đồng. Tiền đặt trước: 5.200.000 đồng/hồ sơ; Tiền hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Các bài khác...

 1. Thông báo đấu giá tài sản Xe ô tô tải nhãn hiệu Toyota Pickup, biển số 92E-0152 của Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Nam số 581
 2. Thông báo đấu giá tài sản 02 xe ô tô tự đổ biển kiểm soát 92C – 046.12 và 92C – 064.95 số 554
 3. Thông báo đấu giá xe ô tô VEAM 92C 048.60
 4. Thông báo đấu giá 01 xe máy đạo và 01 xe ô tô tải của Chi cục Thi hành án dân sự tp Tam Kỳ
 5. Thông báo bán đấu giá 02 xe ô tô tải tự đổ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên
 6. Thông báo bán đấu giá 58 xe môtô bị tịch thu sung quỹ nhà nước
 7. Thông báo bán đấu giá lô hàng tịch thu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
 8. Thông báo bán đấu giá 02 xe ô tô tải tự đổ
 9. Thông báo bán đấu giá MM,TB, dây chuyền sản xuất của công ty Quang Minh (TB407/TB-ĐGTS ngày 12/9/2017)
 10. Thông báo bán đấu giá 01 xe máy đào và 01 xe tải của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ (TB395/TB-ĐGTS ngày 06/9/2017)
 11. Thông báo bán đấu giá Quyền khai thác rừng trồng Keo, Bạch Đàn tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh (TB392/TB--ĐGTS ngày 31/8/2017)
 12. Thông báo bán đấu giá lô hàng tịch thu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam (TB383/TB-ĐGTS ngày 25/8/2017)
 13. Thông báo đấu giá 02 xe ô tô tải tự đổ (Thông báo số 375/TB-ĐGTS ngày 22/8/2017)
 14. Thông báo bán đấu giá tài sản là MM,TB, dây chuyền sản xuất của công ty TNHH Quang Minh (TB361/TB-ĐGTS ngày 09/8/2017)
 15. Thông báo bán đấu giá xe máy đào bánh xích 92XA-0411 (TB321/TB-BĐGTS ngày 14/7/2017)
 16. Thông báo bán đấu giá Máy móc, thiết bị, dây chuyền sx... của công ty TNHH Quang Minh (TB311 ngày 05/7/2017)
 17. Thông báo bán đấu giá 05 lô hàng thanh lý của công tyTNHH MTV SX và LR ô tô khách Trường Hải (TB302/TB-BĐGTS ngày 30/6/2017)
 18. Thông báo bán đấu giá xe ô tô Toyota Corolla (TB297/TB-BĐGTS ngày 29/6/2017)
 19. Thông báo bán đấu giá xe ô tô Mitsubishi Pajero (TB281/TB-BĐGTS ngày 20/6/2017)
 20. Thông báo bán đấu giá 04 xe của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ (TB275/TB-BĐGTS ngày 12/6/2017)