Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ tròn có khối lượng là 70.949m3 và 6,840m3 gỗ xẻ số 221

     Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: Lô gỗ tròn có khối lượng là 70.949m3  (28 lóng ) và 6,840m3 gỗ xẻ thuộc chủng loại: Chò, Huỳnh đường, Giẻ, Sấu, Chua, Bời lời, Bút.
* Tổng giá khởi điểm: 182.753.955 đồng.
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09 giờ, ngày  09 tháng 6  năm 2015 - Tại  Hội trường  Công an huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

 

Thông báo bán đấu giá tài sản 09 lô Gạch men hiệu NM gồm 594 kiện của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC số 169

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
- Tài sản bán đấu giá:09 lô Gạch men hiệu NM, gồm 594 kiện (một kiện = 80 thùng = 80 m2 ) của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC (bán theo lô).
Giá khởi điểm: 102.492.181 đồng/ lô.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu gía tài sản một chiếc Ca nô vận chuyển khách du lịch 18 chỗ ngồi; số đăng ký hành chính: QNa – 0737 tại Cảng Cửa Đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 110

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

 * Tài sản bán đấu giá: Một chiếc Ca nô vận chuyển khách du lịch 18 chỗ ngồi; số đăng ký hành chính: QNa – 0737 ; ký hiệu tài sản: Yamaha 200 AETX.
- Giá khởi điểm: 213.383.000đồng.
* Địa điểm trưng bày tài sản:Tại Cảng Cửa Đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
* Thời gianbán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 07 tháng 4năm 2015.
* Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường PhòngTài chính – Kế hoạch thành phố Hội An – Số 03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An, tỉnh  Quảng Nam. 

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu gía tài sản 01 xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu HONDA CIVIC, biển kiểm soát 43S-4672 số 20

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:01 xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu HONDA CIVIC, màu đen; nước / năm sản xuất: Việt Nam / 2008; năm sử dụng 2008; số máy 3950072, số khung 800070; biển kiểm soát 43S-4672.  Giá khởi điểm: 440.000.000 đồng.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản 06 máy phát điện, 23 máy nổ và 19 chi tiết khác tại Công an huyện Phú Ninh số 07

   Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: 06 máy phát điện, 23 máy nổ và 19 chi tiết khác.
    + Giá khởi điểm: 29.727.000 đồng
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08giờ, ngày 20 tháng 01năm 2015, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Nam. 

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu gía tài sản một xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER TGN51L – NKPSKU; biển kiểm soát 43A- 030.49 số 691

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
- Tài sản bán đấu giá:Một xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER TGN51L – NKPSKU; biển kiểm soát 43A- 030.49; năm/ nước sản xuất 2011- Việt Nam.
Giá khởi điểm: 698.400.000 đồng. (Đã bao gồm VAT)
- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản 115 xe mô tô các loại tại Công an huyện Phú Ninh số 686

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá:  115 xe mô tô các loại (phá hỏng số khung, số máy, bán phế liệu)
- Giá khởi điểm: 80.500.000 đồng ( Tám mươi triệu, năm trăm nghìn đồng)
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày 19 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Nam. 

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản máy móc, thiết bị kho lạnh hàng thủy sản đã qua sử dụng tại nhà máy chế biến hàng thủy sản của công ty TNHH Hải Hà thuộc Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam số 670

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
- Tài sản bán đấu giá: Máy móc, thiết bị kho lạnh hàng thủy sản đã qua sử dụng (bán tháo dỡ) tại nhà máy chế biến hàng thủy sản của công ty TNHH Hải Hà – Địa chỉ: lô 07, Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Giá khởi điểm: 1.893.000.000 đồng.(Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT).
-Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 17 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản 32 chiếc xe mô tô các loại số 628

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá:  32 ( Ba mươi hai) chiếc  xe mô tô  các loại
- Giá khởi điểm:25.400.000đồng (Hai mươi lăm triệu bốn trăm nghìn  đồng)
* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Công an huyện Duy Xuyên.
* Thời gian bán đấu giá: Lúc 14 giờ 00 ngày  28 / 11 /2014.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản 02 lô gỗ gửi tại Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn , tỉnh Quảng Nam số 641

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
I- Tài sản bán đấu giá:
1. Lô gỗnhóm I, III  khối lượng: 12,83m3; Trong đó: 12,64m3 gỗ tròn và  0,190m3 gỗ phách.
- Giá khởi điểm:101.913.000đồng ( Một trăm lẽ một triệu,chín trăm mười ba nghìn  đồng)
2. Lô gỗ Xoan đào nhóm VI khối lượng: 20,685m3 gỗ tròn
- Giá khởi điểm: 113.767.500 đồng ( Một trăm mười ba triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng)

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Daewoo Espero, biển số 92E- 0195 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam số 623

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô Daewoo Espero, biển số 92E- 0195, màu sơn: Xanh, 05 chổ ngồi, sản xuất năm 1997, Số máy: 225058; số khung: 00155.
-Giá khởi điểm: 59.049.000đồng.
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày 26 tháng 11  năm 2014 – Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.  

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ nhóm I, III khối lượng: 12,83m3 số 622

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá:Lô gỗ nhóm I, III  khối lượng: 12,83m3; Trong đó: 12,64m3 gỗ tròn và  0,190m3 gỗ phách.
- Giá khởi điểm: 199.629.000đồng

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản 09 lô Gạch men hiệu NM của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC số 615

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
- Tài sản bán đấu giá:09 lô Gạch men hiệu NM, gồm 594 kiện (một kiện = 80 thùng = 80 m2 ) của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC (bán theo lô).
- Giá khởi điểm: 113.881.000 đồng / lô (giá trên đã bao gồm VAT).
- Thời gian, địa điểm bán đấu giá dự kiến: 14 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2014. tại Hội trường Chi cục THA dân sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản một xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER TGN51L – NKPSKU; biển kiểm soát 43A- 030.49 số 614

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
- Tài sản bán đấu giá:Một xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER TGN51L – NKPSKU; biển kiểm soát 43A- 030.49; năm/ nước sản xuất 2011- Việt Nam.
Giá khởi điểm: 720.000.000 đồng.( Đã bao gồm thuế VAT).
- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2014, tại Hội trường Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Ngân hàng TM Cổ phần ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam – Số 112 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản 22 chiếc xe mô tô các loại và 01 chiếc ô tô biển số kiểm soát: 92K-1468 số 597

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản là: 22  chiếc  xe mô tô  các loại và 01 chiếc ô tô  biển số kiểm soát: 92K-1468 (bán phế liệu) - Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng)
     * Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Công an huyện Nam Giang
     * Thời gian bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 07 /11/2014.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ khối lượng 23,824m3 số 546

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá:
* Lô gỗ phách các loại  nhóm I,II,III,V,VI,VII ; khối lượng: 23,824m3
- Giá khởi điểm: 85.079.750đồng. Làm tròn: 85.080.000đồng (Tám mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)
2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09 giờ, ngày 21tháng 10 năm 2014. Tại Hội trường  Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Các bài khác...

 1. Thông báo bán đấu giá tài sản Lô Hạt ươi (khô) khối lượng 2.522kg tại Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam số 534
 2. Thông báo bán đấu gía tài sản xe ô tô Daewoo Espero, biển số 92E- 0195 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam số 527
 3. Thông báo bán đấu giá tài sản 30 xe mô tô, xe gắn máy các loại và 02 xe mô tô (bán phế liệu) tại Công an huyện Quế Sơn số 522
 4. Thông báo bán đấu giá tài sản 22 chiếc xe mô tô các loại và 01 chiếc ô tô biển số kiểm soát: 92K-1468 số 482
 5. Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ Lim xanh gửi tại Hạt Kiểm lâm rừng Phòng hộ Bắc Sông Bung số 480
 6. Thông báo bán đấu giá tài sản một xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER TGN51L – NKPSKU; biển kiểm soát 43A- 030.49 số 476
 7. Thông báo bán đấu giá tài sản 04 xe mô tô nhãn hiệu các loại tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An số 470
 8. Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ pháchgửi tại Trạm Kiểm lâm Long Viên, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam số 462
 9. Thông báo bán đấu giá tài sản nhà cửa, vật kiến trúc, trạm biến thế và máy móc thiết bị thuộc dự án nhà máy gạch Tuynel của Công ty TNHH Thành Đạt số 448
 10. Thông báo bán đấu giá tài sản 09 lô gạch men hiệu NM tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam số 420
 11. Thông báo bán đấu giá tài sản 01 xe ôtô tải thùng, nhãn hiệu KIA FRONTIER tại phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 419
 12. Thông báo bán đấu giá tài sản Nhà cửa, vật kiến trúc, trạm biến thế 630 KVA; máy móc thiết bị thuộc dự án nhà máy gạch Tuynel tại xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam số 408
 13. Thông báo bán đấu giá tài sản xe chuyên dùng máy đào bánh xích, nhãn hiệu KOBELCO SK290LC số 397 ngày 31/7/2014
 14. Thông báo bán đấu giá tài sản 02 lô gỗ của Chi cục Kiểm lâm số 374 ngày 28/7/2014
 15. Thông báo bán đấu giá tài sản Lô gỗ phách, gỗ tròn gửi tại Hạt Kiểm lâm rừng Phòng hộ Bắc Sông Bung số 372
 16. Thông báo bán đấu giá tài sản các lô gỗ của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2
 17. Thông báo bán đấu giá tài sản 02 lô gỗ và 01 chiếc xe bò cảu Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1
 18. Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô tải thùng nhãn hiệu KIA FRONTIER số 365 ngày 21/7/2014
 19. Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô tại Hội An số 351 ngày 14/7/2014
 20. Thông báo bán đấu giá tài sản nhà, vật kiến trúc, trạm biến thế, máy móc thiết bị thuộc dự án nhà máy gạch Tuynel của công ty TNHH Thành Đạt