Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản các lô hàng Quản lý thị trường số 566

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau: 

    I. Tài sản bán đấu giá:
1. Gương chiếu hậu+chớp xi nhanh+nồi đa năng+bếp điện+đồng hồ đeo tay+âm ly Pro-128B+máy kít nắp đậy ly+bay thợ hồ+dao inox+dao cắt+đầu lọc âm+ruột âm ly+âm ly+đầu  ĐTV HD+micrô không dây+đèn  led và điều khiển.- Giá khởi điểm: 101.910.000đồng
    2. Gỗ xẻ ( gỗ thông nhóm 5 thuộc các loại khác) - Giá khởi điểm: 58.538.700đồng
    3. Áo quần may sẵn các loại                                  - Giá khởi điểm: 38.250.000đồng
    4. Gas lạnh + máy điều hòa nhiệt độ                     - Giá khởi điểm: 52.200.000đồng
    5. Đồ điện báo cháy                                               - Giá khởi điểm: 60.450.000đồng
 
   * Tổng giá khởi điểm: 341.556.700 đồng( Ba trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi sáu nghìn, bảy trăm đồng).
    II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 /11/2015. Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

 

Thông báo bán đấu giá tài sản Lô than cám 5a và 6b; Khối lượng: 1.813,01 tấn số 547

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau: 

   1. Tài sản bán đấu giá: Lô than cám  5a và 6b; Khối lượng: 1.813,01 tấn.
     * Giá khởi điểm (làm tròn): 2.096.060.000 đồng ( Hai tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).
   2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc  08 giờ 00 ngày  05 /11/2015. Tại Hội trường Bộ tư lệnhVùng Cảnh sát Biển 2 –  Xã Tam Quang, huyện Núi Thành,  tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản lô xe mô tô các loại gồm 37 chiếc số 534

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

1. Tài sản bán đấu giá:  
+   Lô xe  mô tô các loại gồm: 37 chiếc .
+  Giá khởi điểm: 21.800.000đồng (Hai mươi mốt triệu, tám trăm nghìn đồng)
2. Địa điểm trưng bày tài sản:TạiCông an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08giờ00, ngày 04 tháng 11 năm 2015. Tại Hội trường  Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh  Quảng Nam. 

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Lô Quặng Wolfram khối lượng: 934kg; hàm lượng 0,08% và Quặng Thiếc khối lượng: 311kg; hàm lượng 0,67% số 511

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Lô Quặng Wolfram khối lượng: 934kg; hàm lượng 0,08% và Quặng Thiếc khối lượng: 311kg; hàm lượng 0,67%.
 Tổng giá khởi điểm: 37.350.000đồng
2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Sở Tư pháp  tỉnh Quảng Nam – Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian tham khảo hồ sơ,  đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10giờ, ngày 16/10/2015. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản lô xe máy bán phế liệu gồm 65 chiếc đã phá hỏng số khung, số máy số 481

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

 1. Tài sản bán đấu giá:  
+   Lô xe máy bán phế liệu gồm: 65 chiếc đã phá hỏng số khung, số máy
+  Giá khởi điểm: 32.500.000đồng (Ba mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
2. Địa điểm trưng bày tài sản:Tại Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08giờ00, ngày 06 tháng 10 năm 2015. Tại Hội trường  Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Nam. 

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Lô xe máy bán phế liệu gồm 65 chiếc đã phá hỏng số khung, số máy số 447

  

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

 1. Tài sản bán đấu giá:  
+   Lô xe máy bán phế liệu gồm: 65 chiếc đã phá hỏng số khung, số máy
+  Giá khởi điểm: 32.500.000đồng (Ba mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
2. Địa điểm trưng bày tài sản:TạiCông an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 14giờ00, ngày 28 tháng  9 năm 2015. Tại Hội trường  Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Nam. 

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Cát, sỏi khai thác tận thu còn lại sau khi đã thi công công trình bê tông giao thông nông thôn tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam số 413

  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: Cát, sỏi khai thác tận thu còn lại sau khi đã thi công công trình bê tông giao thông nông thôn tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
- Số lượng: 2.150m3 ; Đơn giá: 1.400đồng/m3
* Giá khởi điểm: 301.000.000đồng (Bằng chữ:  Ba trăm lẽ một triệuđồng).
* Thời gian, địa điểmbán đấu giá: 09giờ, ngày 10 tháng  9 năm 2015 – Tại Hội trường thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản vật dụng, máy móc thiết bị ở trong nhà kho, nhà xưởng nhà khách, nhà bảo vệ và cây cối ở tại lô số A4/2 Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân,Tam Kỳ, Quảng Nam và Nước mắm kém chất lượng, số lượng 133.349 lít số

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
I. Tài sản bán đấu giá:
1.Toàn bộ tài sản vật dụng, máy móc thiết bị ở trong nhà kho, nhà xưởng nhà khách, nhà bảo vệ và cây cối ở tại lô số A4/2 Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam-  Giá khởi điểm: 38.387.349 đồng
2.Nước mắm kém chất lượng.  Số lượng: 133.349 lít. ( Số lượng cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cân đong, đo đếm thực tế khi bàn giao tài sản) -  Giá khởi điểm: 432.054.000 đồng.
II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vàolúc 08 giờ, ngày26 tháng 8năm 2015, tại  Hội trường Sở Tư pháp  tỉnh Quảng Nam– Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Lô Quặng Wolfram khối lượng: 934kg và Quặng Thiếc khối lượng: 311kg số 377

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Lô Quặng Wolfram khối lượng: 934kg; hàm lượng 0,08% và Quặng Thiếc khối lượng: 311kg; hàm lượng 0,67% - Giá khởi điểm: 41.500.000đồng.
2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ, ngày 26 tháng 8 năm 2015, tại  Hội trường Sở Tư pháp  tỉnh Quảng Nam – Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian tham khảo hồ sơ,  đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10giờ, ngày 25/8/2015. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản bán trọn gói 27 chiếc xe khách đã qua sử dụng số 360

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: Bán trọn gói 27 chiếc xe khách đã qua sử dụng đang hoạt động trên các tuyến xe Buýt gồm: Tam Kỳ - Đà Nẵng (03 chiếc );Tam Kỳ - Hiệp Đức (11chiếc); Tam Kỳ - Đại Lộc (08 chiếc ); Quế Sơn- Đà Nẵng (05 chiếc). Loại xe ô tô khách nhãn hiệu Damco B50MS, Damco B50MS2, Transinco Nadibus B40, Bahai AHB50E2, Damco B50; Năm sản xuất: 2011,2012,2013; Nước sản xuất: Việt Nam-Giá khởi điểm: 17.487.000.000 đồng
* Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)/01 hồ sơ
* Phí  hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/01 hồ sơ

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản 27 chiếc xe khách đã qua sử dụng số 331

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: 27 chiếc xe khách đã qua sử dụng đang hoạt động trên các tuyến xe Buýt gồm: Tam Kỳ - Đà Nẵng (03 chiếc );Tam Kỳ - Hiệp Đức (11chiếc); Tam Kỳ - Đại Lộc (08 chiếc ); Quế Sơn- Đà Nẵng (05 chiếc). Bán trọn gói. Loại xe ô tô khách nhãn hiệu Damco B50MS, Damco B50MS2, Transinco Nadibus B40, Bahai AHB50E2, Damco B50; Năm sản xuất: 2011,2012,2013; Nước sản xuất: Việt Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản nước mắm kém chất lượng, số lượng: 133.349 lít số 317

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:  Nước mắm kém chất lượng.  Số lượng: 133.349 lít
( Số lượng cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cân đong, đo đếm thực tế khi bàn giao tài sản).
* Giá khởi điểm: 533.400.000đồng ( Năm trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng)
2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vàolúc 08giờ, ngày 30 tháng 7năm 2015, tại  Hội trường Sở Tư pháp  tỉnh Quảng Nam- Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian tham khảo hồ sơ,  đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10giờ, ngày 29/7/2015; Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10giờ, ngày 29/7/2015.Tại Lô số A4/2 Cụm công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết liên hệ:Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh QuảngNam; Điện thoại số (05103).812099-811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.
 

Thông báo bán đấu giá tài sản 27 chiếc xe buýt đã qua sử dụng ( Bán trọn gói) số 306

     Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá:  27 chiếc xe buýt đã qua sử dụng ( Bán trọn gói). Loại xe ô tô khách nhãn hiệu Damco B50MS, Damco B50MS2, Transinco Nadibus B40, Bahai AHB50E2, Damco B50; Năm sản xuất: 2011,2012,2013; Nước sản xuất: Việt Nam.
* Giá khởi điểm: 18.365.000.000 đồng
* Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)/01 hồ sơ
* Phí  hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/01 hồ sơ
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày  27 tháng 7  năm 2015 – Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản Xe ô tô Daewoo Espero, biển số 92E- 0195 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam số 305

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô Daewoo Espero, biển số 92E- 0195, màu sơn: Xanh, 05 chổ ngồi, sản xuất năm 1997, Số máy: 225058; số khung: 00155.
- Giá khởi điểm: 37.000.000đồng ( Ba mươi bảy triệu đồng).
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày  29 tháng 7  năm 2015 – Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.  

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản lô Quặng Wolfram hàm lượng 0,08% và Quặng Thiếc hàm lượng 0,67% số 303

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Lô Quặng Wolfram hàm lượng 0,08%, khối lượng: 934kg và Quặng Thiếc hàm lượng 0,67%, khối lượng: 311kg - Giá khởi điểm: 46.020.000đồng.
2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vàolúc 08 giờ, ngày 24 tháng 7năm 2015, tại  Hội trường Sở Tư pháp  tỉnh Quảng Nam– Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ có khối lượng 28,536m3 gỗ tròn và 3,494m3 gỗ xẻ, gỗ phách số 279

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
* Tài sản bán đấu giá: Lô gỗ có khối lượng 28,536m3 gỗ tròn các loại nhóm I,V và 3,494m3 gỗ xẻ, gỗ phách nhóm IV, VI
* Giá khởi điểm: 135.551.000 đồng ( Một trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

Xem tiếp...

Các bài khác...

 1. Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ tròn có khối lượng là 70.949m3 và 6,840m3 gỗ xẻ số 221
 2. Thông báo bán đấu giá tài sản 09 lô Gạch men hiệu NM gồm 594 kiện của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC số 169
 3. Thông báo bán đấu gía tài sản một chiếc Ca nô vận chuyển khách du lịch 18 chỗ ngồi; số đăng ký hành chính: QNa – 0737 tại Cảng Cửa Đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 110
 4. Thông báo bán đấu gía tài sản 01 xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu HONDA CIVIC, biển kiểm soát 43S-4672 số 20
 5. Thông báo bán đấu giá tài sản 06 máy phát điện, 23 máy nổ và 19 chi tiết khác tại Công an huyện Phú Ninh số 07
 6. Thông báo bán đấu gía tài sản một xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER TGN51L – NKPSKU; biển kiểm soát 43A- 030.49 số 691
 7. Thông báo bán đấu giá tài sản 115 xe mô tô các loại tại Công an huyện Phú Ninh số 686
 8. Thông báo bán đấu giá tài sản máy móc, thiết bị kho lạnh hàng thủy sản đã qua sử dụng tại nhà máy chế biến hàng thủy sản của công ty TNHH Hải Hà thuộc Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam số 670
 9. Thông báo bán đấu giá tài sản 32 chiếc xe mô tô các loại số 628
 10. Thông báo bán đấu giá tài sản 02 lô gỗ gửi tại Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn , tỉnh Quảng Nam số 641
 11. Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Daewoo Espero, biển số 92E- 0195 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam số 623
 12. Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ nhóm I, III khối lượng: 12,83m3 số 622
 13. Thông báo bán đấu giá tài sản 09 lô Gạch men hiệu NM của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC số 615
 14. Thông báo bán đấu giá tài sản một xe ô tô hiệu TOYOTA FORTUNER TGN51L – NKPSKU; biển kiểm soát 43A- 030.49 số 614
 15. Thông báo bán đấu giá tài sản 22 chiếc xe mô tô các loại và 01 chiếc ô tô biển số kiểm soát: 92K-1468 số 597
 16. Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ khối lượng 23,824m3 số 546
 17. Thông báo bán đấu giá tài sản Lô Hạt ươi (khô) khối lượng 2.522kg tại Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam số 534
 18. Thông báo bán đấu gía tài sản xe ô tô Daewoo Espero, biển số 92E- 0195 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam số 527
 19. Thông báo bán đấu giá tài sản 30 xe mô tô, xe gắn máy các loại và 02 xe mô tô (bán phế liệu) tại Công an huyện Quế Sơn số 522
 20. Thông báo bán đấu giá tài sản 22 chiếc xe mô tô các loại và 01 chiếc ô tô biển số kiểm soát: 92K-1468 số 482