Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá QSDĐ, nhà ở tại kp Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

   

THÔNG BÁO

V/v đấu giá tài sản.

 
 
 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thị, có diện tích 2.216 m2 , thời hạn sử dụng lâu dài; nhà ở cấp 4, diện tích xây dựng 146,9 m2; kết cấu: móng đá, nền xi măng, tường xây gạch, mái lợp ngóivà vật kiến trúc khác được xây dựng trên thửa đất số 257, tờ bản đồ số 73 tại khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 1.177.085.520 đồng. Tiền đặt trước: 118.000.000 đồng/hồ sơ; Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/12/2017. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
3. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/12/2017. Tại khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết hoặc Điện thoại số (0235).3812099; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.
 
  Nơi nhận:                                                               KT. GIÁM ĐỐC
- Chi cục THA DS huyện Duy Xuyên;                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
- Báo Quảng Nam (đăng tin);                                                         
- Lưu VT, HS.                                                                               
 
             
              Phan Văn Cường     
 

Thông báo đấu giá QSDĐ, nhà cấp 4 tại phường Hòa Hương, thành phố Tam, Kỳ.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở có diện tích 492,6 m2 và một ngôi nhà cấp 4; tài sản khác, cây trồng gắn liền với đất thửa số 85, tờ bản đồ số 22d tại phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam của hộ ông Dương Thắng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 012972 do Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ cấp ngày 21/10/2008.
- Giá khởi điểm: 540.054.390đồng.
- Tiền đặt trước: 54.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng.
          2.Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 12/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam.
3.Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 12/12/2017, Tại khối phố Hương Trà Tây, phường Hòa Hương,  thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
 
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc Điện thoại số (0235).3812099; 3811880.Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.

Thông báo đấu giá QSDĐ, nhà ở tại phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở có diện tích 347,7 m2 ; một ngôi nhà cấp 4, tường xây gạch, mái lợp tôn, nền láng xi măng và cây trồng gắn liền với đất thửa số 57, tờ bản đồ số 23d tại phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam của ông Dương Nhật Khánh và ông Dương Nhật Bình.
- Giá khởi điểm: 397.956.530đồng.
- Tiền đặt trước: 39.700.000 đồng; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng.
          2.Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 12/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam.
3.Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 12/12/2017, Tại khối phố Hương Trung, phường Hòa Hương,  thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
 
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc Điện thoại số (0235).3812099; 3811880.Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.

Thông báo đấu giá QSDĐ, nhà cấp 4 tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 436 m2; nhà ở cấp 4 (diện tích xây dựng 130,48 m2, móng đá, trụ bê tông cốt thép, mái lợp tôn, tường xây gạch, nền lót gạch men, hệ thống cửa kính, cầu thang, hệ thống điện, nước…) và toàn bộ công trình xây dựng khác gắn liền trên thửa đất số 60, tờ bản đồ số 08, tại thôn Phú Mỹ, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 562.771.586 đồng .
- Tiền đặt trước: 56.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.
2. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/12/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00, ngày 12/12/2017 tại thôn Phú Mỹ, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 4. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết hoặc Điện thoại số (0235).3812099; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.

Thông báo đấu giá QSDĐ tại Khu TĐC Đô thị Nam tuyến đường DDT609 tại Khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Đại Lộc thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thị thuộc dự án Khu Tái định cư Đô thị Nam tuyến đường ĐT 609(T13 – Giai đoạn 1) tại Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể:
TT KÝ HIỆU
(Lô đất)
DIỆN TÍCH (m2/lô) HƯỚNG (Mặt tiền) ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(Đồng/lô)
TIỀN MUA HỒ SƠ
I Khu BT1      
1 Lô 01 424,5 Tây Nam 4.400.000 1.867.800.000 100.000.000 500.000
2 Lô 02 201,8 Tây 4.000.000 807.200.000 100.000.000 500.000
3 Lô 03 201,9 Tây 4.000.000 807.600.000 100.000.000 500.000
4 Lô 04 202,1 Tây 4.000.000 808.400.000 100.000.000 500.000
5 Lô 05 202,5 Tây 4.000.000 810.000.000 100.000.000 500.000
6 Lô 06 202,6 Tây 4.000.000 810.400.000 100.000.000 500.000
7 Lô 07 234,2 Tây 4.000.000 936.800.000 100.000.000 500.000
II Khu BT2 -    
1 Lô 01 307,6 Đông Nam 3.850.000 1.184.260.000 100.000.000 500.000
III Khu O.01 -    
1 Lô 01 99,0 Đông Nam 2.650.000 262.350.000 30.000.000 200.000
2 Lô 02 99,2 Đông Nam 2.650.000 262.880.000 30.000.000 200.000
3 Lô 03 98,9 Đông Nam 2.650.000 262.085.000 30.000.000 200.000
4 Lô 04 99,0 Đông Nam 2.650.000 262.350.000 30.000.000 200.000
5 Lô 05 98,8 Đông Nam 2.650.000 261.820.000 30.000.000 200.000
6 Lô 06 99,0 Đông Nam 2.650.000 262.350.000 30.000.000 200.000
7 Lô 07 98,8 Đông Nam 2.650.000 261.820.000 30.000.000 200.000
8 Lô 08 99,1 Đông Nam 2.650.000 262.615.000 30.000.000 200.000
9 Lô 09 99,1 Đông Nam 2.650.000 262.615.000 30.000.000 200.000
10 Lô 10 99,7 Đông Nam 2.650.000 264.205.000 30.000.000 200.000
11 Lô 11 99,9 Đông Nam 2.650.000 264.735.000 30.000.000 200.000
12 Lô 12 100,7 Đông Nam 2.650.000 266.855.000 30.000.000 200.000
13 Lô 13 113,0 Đông Nam 2.650.000 299.450.000 30.000.000 200.000
IV Khu O.04 -    
1 Lô 01 100,0 Tây 2.500.000 250.000.000 30.000.000 200.000
2 Lô 02 100,0 Tây 2.500.000 250.000.000 30.000.000 200.000
3 Lô 03 100,0 Tây 2.500.000 250.000.000 30.000.000 200.000
4 Lô 04 100,0 Tây 2.500.000 250.000.000 30.000.000 200.000
5 Lô 05 100,0 Tây 2.500.000 250.000.000 30.000.000 200.000
6 Lô 06 100,0 Tây 2.500.000 250.000.000 30.000.000 200.000
V Khu O.05 -    
1 Lô 01 209,0 Tây Nam 2.750.000 574.750.000 50.000.000 500.000
2 Lô 02 111,4 Nam 2.500.000 278.500.000 30.000.000 200.000
3 Lô 03 113,4 Nam 2.500.000 283.500.000 30.000.000 200.000
VI Khu O.06 -    
1 Lô 01 208,6 Đông Nam 3.080.000 642.488.000 50.000.000 500.000
2 Lô 02 100,1 Đông 2.800.000 280.280.000 30.000.000 200.000
3 Lô 03 100,1 Đông 2.800.000 280.280.000 30.000.000 200.000
4 Lô 04 100,1 Đông 2.800.000 280.280.000 30.000.000 200.000
5 Lô 05 100,0 Đông 2.800.000 280.000.000 30.000.000 200.000
6 Lô 06 100,0 Đông 2.800.000 280.000.000 30.000.000 200.000
7 Lô 07 100,0 Đông 2.800.000 280.000.000 30.000.000 200.000
8 Lô 08 99,9 Đông 2.800.000 279.720.000 30.000.000 200.000
9 Lô 09 99,9 Đông 2.800.000 279.720.000 30.000.000 200.000
10 Lô 10 99,9 Đông 2.800.000 279.720.000 30.000.000 200.000
VII Khu O.08 -    
1 Lô 03 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
2 Lô 04 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
3 Lô 05 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
4 Lô 06 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
5 Lô 07 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
6 Lô 08 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
7 Lô 09 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
8 Lô 10 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
9 Lô 11 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
10 Lô 12 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
11 Lô 13 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
12 Lô 14 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
13 Lô 15 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
14 Lô 16 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
15 Lô 17 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
16 Lô 18 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
17 Lô 19 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
18 Lô 20 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
19 Lô 21 125,0 Tây 2.800.000 350.000.000 50.000.000 200.000
20 Lô 22 131,0 Tây 2.800.000 366.800.000 50.000.000 200.000
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định).
2. Thời gian, địa điểmtham khảo hồ sơ, xem tài sản,đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 00 ngày 07/12/2017.
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến 16 giờ 00 ngày 07/12/2017.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/12 đến 16 giờ 30 ngày 07/12/2017
-Địa điểm tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Khu Trung tâm hành chính số 2 của huyện Đại Lộc (Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Đại Lộc).
- Địa điểm xem tài sản: Khu Tái định cư Đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 tại Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian và địa điểm bỏ phiếu đấu giá:
- Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ 07 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 09/12/2017.
- Địa điểm bỏ phiếu đấu giá: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc (Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến):Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 09/12/2017, tại Hội trường UBND huyện Đại Lộc (Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam -  Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: (02353).812099-811880-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Đại Lộc  số điện thoại 02353.765345.

Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 05 lô tại thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tam Phước thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất ở gồm 05lô đấtthuộc Khu dân cư khai thác đất lẻ tại thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
TT KÝ HIỆU
(LÔ ĐẤT)
DIỆN TÍCH ĐƠN GIÁ GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC TIỀN MUA HỒ SƠ
1 Lô số A1 230,6 500.000 115.300.000 17.300.000 100.000
2 Lô số A2 252,0 500.000 126.000.000 18.900.000 100.000
3 Lô số A3 252,0 500.000 126.000.000 18.900.000 100.000
4 Lô số A4 252,0 500.000 126.000.000 18.900.000 100.000
5 Lô số A5 180,0 500.000 90.000.000 13.500.000 100.000
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00’ ngày 08/12/2017.
-Địa điểm: Tại thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh.
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30’ ngày 08/12/2017          khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Ủy ban nhân dân xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để được mua hồ sơ và hướng dẫn tham gia đấu giá;
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 12/12/2017, tại Hội trường UBND xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
 
Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn Hoặc UBND xã Tam Phước để biết thêm chi tiết; 

Thông báo đấu giá tài sản của công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá:Công trình xây dựng nhà máy may xuất khẩu với các hạng mục: Nhà ban giám đốc, văn phòng, nhà xe, nhà hơi, y tế, nhà ăn, xưởng sản xuất, xưởng thêu, nhà kho, khu vệ sinh, nhà in, nhà bếp, phòng đựng máy nén khí Puma, hệ thống camera giám sát,  hệ thống cấp điện, nước và cứu hỏa, sân, đường nội bộ, tường rào cổng ngõ...; cây trồng trên đất tọa lạc trên thửa đất số 139, tờ bản đồ số 16, diện tích 7.910 m2 thuê của nhà nước trả tiền hằng năm, mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng đến ngày 28/8/2063 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BT690897 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/9/2014 tại thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; máy móc thiết bị, dụng cụ đã qua sử dụng; áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam.
Tổng giá khởi điểm:17.328.728.732 đồng (Mức giá trên đã bao gồm VAT và chi phí nhân công lắp đặt hoàn thiện).Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm của tài sản.Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ
2. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00, ngày 06/12/2017 Tại nơi tài sản toạ lạc và giao bảo quản, trưng bày (Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam- Địa chỉ: thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và Trụ sở làm việc Ngân hàng Đông Á - Phòng giao dịch Tam Kỳ- Địa chỉ: Số 100, Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ 30, ngày 06/12/2017 khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam để được mua hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 08/12/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đấu giá tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết; 

Thông báo đấu giá QSDĐ tại đường Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Namthông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thị diện tích 100,0 m2 tại thửa đất số 391, tờ bản đồ số 19, đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X559980 do ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/12/2003.
Giá khởi điểm:709.650.000 đồng. Tiền đặt trước: 71.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ
2. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00, ngày 06/12/2017 tại nơi tài sản tọa lạc -  Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (Gần Ngã ba Lê Đại Hành - Trường Chinh).
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ 30, ngày 06/12/2017 khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam để được mua hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá.
 
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 08/12/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đấu giá tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết; 

Thông bán đấu giá QSDĐ trồng rừng tại xã Trà Đông, huyện bắc Trà My

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Trà My thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:Quyền sử dụng đất có diện tích 134.766 m2 , mục đích sử dụng: đất trồng rừng sản xuất; Thời hạn sử dụng: đến tháng 01/2055, thửa đất số 27, tờ bản đồ số 01 tại thôn Phương Đông, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 681.915.960 đồng.
- Tiền đặt trước: 68.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 05/12/2017. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 05/12/2017. Tại tại thôn Phương Đông, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Namam;
4. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết hoặc Điện thoại số (0235).3812099; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.
 

Thông báo đấu giá QSDĐ, nhà ở tại Duy Phước, huyện Duy Xuyên

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:Quyền sử dụng đất ở nông thôn thửa đất số 2168, tờ bản đồ số 10, có diện tích 125 m2 ; Nhà ở (nhà 2 tầng, móng đá, khung dầm giằng trụ bê tông cốt thép, tường xây gạch chưa tô trát, nền đất, không có mái), diện tích xây dựng 247,12 m2 và chái tôn diện tích 58.9 m2 được xây dựng trên thửa đất tại thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam do ông Lê Đại Tuấn và bà Lưu Thị Huệ đứng tên sử dụng.
Tại thời điểm kê biên có công trình xây dựng trên diện tích đất 47 mchưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Giá khởi điểm: 731.076.600 đồng.
- Tiền đặt trước: 22.500.000 đồng/hồ sơ; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 05/12/2017. Tại thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam .
3. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 05/12/2017. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết hoặc Điện thoại số (0235).3812099; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.

Thông báo bán đấu giá QSDĐ nuôi trông thủy sản tại Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình thông báo đấu giá tài sản sau:
- Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng diện tích 7.830 m2 đất nuôi trồng thuỷ sản thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 01 tại đội 1, thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Giá khởi điểm là 60.064.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng; Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng.
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 24/11/2017. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam.
- Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 24/11/2017. Tại đội 1, thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian, địa điểm bán đấu giá : 08 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2017. Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam - Điện thoại số (0235).3812099; 3811880.Website:daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.
 

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 02 lô đất tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên.

 
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1-Quyền sử dụng đất ở nông thôn thửa đất số 1104, tờ bản đồ số 13, có diện tích 105 mtại thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam của bà Hồ Thị Ánh – Địa chỉ: Khối phố Xuyên Tây 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - Giá khởi điểm: 229.918.500 đồng.
- Tiền đặt trước: 23.000.000 đồng/hồ sơ; Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
1.2-Quyền sử dụng đất ở nông thôn thửa đất số 745, tờ bản đồ số 08, có diện tích 182,1 mtại thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam của bà Hồ Thị Ánh – Địa chỉ: Khối phố Xuyên Tây 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - Giá khởi điểm: 312.866.010 đồng.
- Tiền đặt trước: 31.000.000 đồng/hồ sơ; Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 24/11/2017. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
3. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 24/11/2017. Tại thôn Lang Châu Nam và thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết hoặc Điện thoại số (0235).3812099; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 02 lô tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.

 
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Nông Sơn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 02 lô đất còn lại thuộc Khu dân cư số 01, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
TT KÝ HIỆU
(Lô)
DIỆN TÍCH
(m2/lô)
ĐƠN GIÁ
(đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(đồng/lô)
TIỀN MUA HỒ SƠ
1 Lô số 18 137,21 1.900.000 260.699.000 39.100.000 200.000
2 Lô số 23 136,41 1.900.000 259.179.000 38.800.000 200.000
 
 (Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định)
2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ , xem tài sản, đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30 ngày 14/11/2017     
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/11 đến 10 giờ 30 ngày 14/11/2017.
-Địa điểm tham khảo hồ sơ: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Nông Sơn hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
- Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản tọa lạc.
-Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Nông Sơn (Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).
3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 16/11/2017, tại Hội trường Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam- Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: (02353).812099-811880-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn; Hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Nông Sơn, điện thoại: 0235.3650559.                 
 

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất, nhà ở tại khối Tứ Ngân, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn, diện tích 70 m2 , thửa đất số 331/10, tờ bản đồ số 05; Tài sản gắn liền trên đất là nhà ở 2 tầng, khung trụ dầm, sàn bê tông cốt thép, mái đúc, nền gạch men, diện tích xây dựng 47,2 m2 ;  Nhà trệt tường xây gạch, trụ bê tông, mái lợp tôn, nền gạch men, diện tích xây dựng 16 m2 ; Tường rào; Sân bê tông tại khối Tứ Ngân, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 545.474.800 đồng. Tiền đặt trước đấu giá: 57.400.000 đồng; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.
    2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 21/11/2017; tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
     3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 21/11/2017,  tại nơi có tài sản tọa lạc.
    4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2017; Tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 
  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam- số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại (0235).3812099; 3818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia đấu giá.
 

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 11 lô tại xã Tam An, huyện Phú Ninh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tam An thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất ở gồm 11lô đấtthuộc các Khu dân cư trên địa bànxã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
TT Ký hiệu lô đất Diện tích Đơn giá Giá khởi
điểm
Tiền đặt
trước
Tiền
hồ sơ
Ghi chú
I Tiểu khu A KDC phía Tây trường Trần Văn Dư  
1 Lô số 01 168,0 3.000.000 554.400.000 83.000.000 500.000 Ngã ba
2 Lô số 02 168,0 3.000.000 504.000.000 75.500.000 500.000 01 lô
3 Lô số 03 168,0 3.000.000 504.000.000 75.500.000 500.000 01 lô
4 Lô số 04 168,0 3.000.000 504.000.000 75.500.000 500.000 01 lô
5 Lô số 05 168,0 3.000.000 504.000.000 75.500.000 500.000 01 lô
6 Lô số 06 180,0 1.500.000 270.000.000 40.500.000 200.000 01 lô
7 Lô số 07 180,0 1.500.000 270.000.000 40.500.000 200.000 01 lô
8 Lô số 08 180,0 1.500.000 270.000.000 40.500.000 200.000 01 lô
9 Lô số 09 180,0 1.500.000 270.000.000 40.500.000 200.000 01 lô
II KDC E thôn An Thiện
1 Lô số 01 184,0 200.000 36.800.000 5.500.000 100.000 01 lô
2 Lô số 02 184,0 200.000 36.800.000 5.500.000 100.000 01 lô
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00’ ngày 17/11/2017.
-Địa điểm: Tại nơi tài sản tọa lạc
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30’ ngày 17/11/2017    khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Ủy ban nhân dân xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để được mua hồ sơ và hướng dẫn tham gia đấu giá;
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 21/11/2017, tại Hội trường UBND xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
 
Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn Hoặc UBND xã Tam An để biết thêm chi tiết;
 

Thông báo bán đấu giá công trình xây dựng, xưởng sản xuất, cây trồng...tại xã Điện Quang, huyện Đại Lộc của Công ty TNHH MTV May Thêu Song Châu Quảng Nam.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá:
Công trình xây dựng nhà máy may xuất khẩu với các hạng mục: Nhà ban giám đốc, văn phòng, nhà xe, nhà hơi, y tế, nhà ăn, xưởng sản xuất, xưởng thêu, nhà kho, khu vệ sinh, nhà in, nhà bếp, phòng đựng máy nén khí Puma, hệ thống camera giám sát,  hệ thống cấp điện, nước và cứu hỏa, sân, đường nội bộ, tường rào cổng ngõ...; cây trồng trên đất tọa lạc trên thửa đất số 139, tờ bản đồ số 16, diện tích 7.910 m2 thuê của nhà nước trả tiền hằng năm, mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng đến ngày 28/8/2063 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BT690897 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/9/2014 tại thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; máy móc thiết bị, dụng cụ đã qua sử dụng; áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam.
Tổng giá khởi điểm:17.864.668.796 đồng (Mức giá trên đã bao gồm VAT và chi phí nhân công lắp đặt hoàn thiện)
Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm của tài sản
Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ
2. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00, ngày 03/11/2017 Tại nơi tài sản toạ lạc và giao bảo quản, trưng bày (Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam- Địa chỉ: thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và Trụ sở làm việc Ngân hàng Đông Á - Phòng giao dịch Tam Kỳ- Địa chỉ: Số 100, Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ 30, ngày 03/11/2017 khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam để được mua hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 07/11/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đấu giá tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết; 

Các bài khác...

 1. Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 17 lô tại xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước
 2. Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 14 lô tại xã Tam An, huyện Phú Ninh
 3. Thông báo bán đấu giá quyền thuê đất, nhà xưởng sản xuất mây tre...tại CCN Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên
 4. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
 5. Thông báo bán đấu giá nhà ở, QSDĐ tại khối phố 5, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ
 6. Thông báo bán đấu giá nhà 2 tầng, QSDĐ tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
 7. Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 06 lô đất tại thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh
 8. Thông báo bán đấu giá nhà 4 tầng, QSDĐ tại số 474 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ
 9. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại khối 7, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn
 10. Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 02 lô đất tại đường Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng
 11. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, tài sản, công trình xây dựng, cây trồng... tại Khu dô thị Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
 12. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại xa Đại Minh, huyện Đại Lộc
 13. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, tài sản tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
 14. Thông báo bán đấu giá QSDĐ tại xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My
 15. Thông báo bán đấu giá 06 lô đất tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc
 16. Thông báo bán đấu giá 02 lô đất thuộc khối phố 1, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ
 17. Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 8 lô tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang
 18. Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 14 lô trên địa bàn huyện Phú Ninh
 19. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, tài sản tại khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
 20. Thông báo bán đấu giá QSDĐ 18 lô KDC Trung tâm Hành chính huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam