Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

thông báo về bán đấu giá quyền sử dụng đất số 228 ngày 14/5/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá:Là Quyền sử dụng đất ở gồm 25 lô đất tại xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể như sau:

Xem tiếp...

 

Thông báo V/v Bán đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu
 
giá tài sản là Quyền sử dụng đất của một số lô đất tại thôn Phong Nhị, thôn Câu 
 
Nhi Tây, xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản số 208 ngày 06/5/2014

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau: 
 
- Tài sản bán đấu giá: Nhà ở 03 tầng, sàn bê tông cốt thép, tường xây gạch gắn 
 
liền với Quyền sử dụng đất ở đô thị, lô B2, tờ bản đồ số 00, diện tích 210 m2
 
Giá khởi điểm: 5.543.460.000 đồng.

Xem tiếp...

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản số 203 ngày 05/5/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
 
* Tài sản bán đấu giá: 
 
1- Quyền sử dụng đất thửa 565(1), tờ bản đồ số 10, có diện tích 220 m2 đất ở tại thôn Bồ Mưng 1, xã
 
Điện Thắng Bắc, huyện Điện bàn, tỉnh Quảng Nam. 
 
Giá khởi điểm: 312.562.800 đồng. 
 
2- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng khác trên đất tại thửa 565(2), tờ bản đồ số 10, có diện tích 220 m2  đất ở tại thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện bàn, tỉnh Quảng Nam.
 
 Giá khởi điểm: 659.318.000 đồng. 

Xem tiếp...

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản số 169 ngày 21/4/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
 
* Tài sản bán đấu giá: 
 
1- Nhà ở, vật kiến trúc khác gắn liền với Quyền sử dụng đất có diện tích 303,7 
 
(trong đó diện tích đất nằm trong hành lang lộ giới là 140,5m2 

Xem tiếp...

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản số 230-231 (ngày 15/5/2014)

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

- Tài sản bán đấu giá:

1- Nhà, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 91,8 m2, thửa đất số 321c, tờ bản đồ số 05 tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - Giá khởi điểm: 89.324.000 đồng.

Xem tiếp...

Thông báo V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Namthông báo bán đấu giá tài sản như sau:

* Tài sản bán đấu giá:Là Quyền sử dụng đất ở thuộc Dự án Khu dân cư Nam Tam Thanh tại xã Tam Thanh,thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

1/. Khu A4 gồm 02 lô đất có giá khởi điểm từ 308.000.000 đồng/lô đến 682.080.000 đồng/lô, diện tích từ 200,0 m2/lô đến 406,0 m2/lô;

2/. Khu A5 gồm 07 lô đất có giá khởi điểm từ 280.000.000 đồng/lô đến 680.400.000 đồng/lô, diện tích từ 200,0 m2/lô đến 405,0 m2/lô;

3/. Khu A7 gồm 01 lô đất có giá khởi điểm337.260.000 đồng, diện tích 219,0 m2;

4/. Khu A8 gồm 03 lô đất có giá khởi điểm từ 357.2400.000 đồng/lô đến 612.920.000 đồng/lô, diện tích từ 229,0 m2/lô đến 398,0 m2/lô;

Xem tiếp...

Thông báo V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất trên trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1.Tài sản bán đấu giá: Là Quyền sử dụng đất ởcác lô đất thuộc các dự án trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản ngày 06/3/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:

- Tài sản bán đấu giá:Nhà có diện tích sử dụng 73,5 m2 gắn liền với đất ở đô thị có diện tích 351,6 m2. tại số 20, đường Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giá khởi điểm: 3.087.000.000 đồng

Xem tiếp...