Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 226

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hội An thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 104,3 m2 thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 07, tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 950247 do UBND thành phố Hội An cấp ngày 03/11/2010 của bà Lê Thị Nam Hoài.
- Giá khởi điểm:6.320.173.300 đồng.Tiền đặt trước: 632.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 09 lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam số 213

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 09lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể:

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 104,3 m2 tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 206

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hội An thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 104,3 m2 thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 07, tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 950247 do UBND thành phố Hội An cấp ngày 03/11/2010 của bà Lê Thị Nam Hoài.
- Giá khởi điểm: 7.022.414.700 đồng. Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở gồm 01 lô đất tại Khu vực giáp đường ĐT 609, Khoa Đông y (cũ) thuộc thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 198

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đại Lộc thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm 01 lô đất còn lại có diện tích: 167,0 m2; Giá khởi điểm: 250.500.000 đồng tại Khu vực giáp đường ĐT 609, Khoa Đông y (cũ) thuộc thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
- Tiền đặt trước: 26.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 104,3 m2 thuộc thửa đất số 27 tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 195

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hội An thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 104,3 m2 thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 07, tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 950247 do UBND thành phố Hội An cấp ngày 03/11/2010 của bà Lê Thị Nam Hoài.
- Giá khởi điểm: 7.802.683.000 đồng, Tiền đặt trước: 10% giá trị khởi điểm của tài sản; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất và 15 cây cau tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam số 188

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn thông báo đấu giá tài sản:
1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 630 m2  (trong đó đất ở 300 m2, đất trồng cây lâu năm 330 m2 ), thửa đất số 463, tờ bản đồ số 11, thôn 12 (nay thôn Thanh An), xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và tài sản gắn liền với thửa đất trên là nhà hai tầng, nhà trệt, nhà để xe, tường rào cổng ngõ, sân nền và 15 cây cau có đường kính 20cm.
- Giá khởi điểm: 432.668.852 đồng. Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm của tài sản; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở đô thị và tài sản thanh lý trên đất tại thửa đất số 272, tờ bản đồ số 37 tại Khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 177

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thịvà tài sản thanh lý trên đất tại thửa đất số 272, tờ bản đồ số 37tại Khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, như sau:

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Nhà xưởng, nhà làm việc, các công trình khác gắn liền nhà xưởnng; Dây chuyền máy cán thép cây và toàn bộ các máy móc khác phục vụ cho việc gia công, sữa chữa số 176

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá:Tài sản của Công ty TNHH Thép Lâm Sơn gồm:
1.1. Bán tài sản trên đất gồm nhà xưởng, nhà xưởng mở rộng, nhà làm việc, các công trình khác gắn liền nhà xưởng, các trang thiết bị văn phòng vật tư.
 - Giá khởi điểm: 1.681.074.000 đồng.
Các tài sản trên ở tại thửa đất số lô 4, tờ bản đồ số 00 tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 403648 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 22/7/2010 (Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà máy cán kéo thép xây dựng; thời hạn sử dụng đến tháng 3/2057).

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH Thép Lâm Sơn gồm nhà xưởng, các trang thiết bị văn phòng vật tư và dây chuyền máy cán thép 8 tại KCN Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam số 169

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá: Tài sản của Công ty TNHH Thép Lâm Sơn gồm:
1.1. Bán tài sản trên đất gồm nhà xưởng, nhà xưởng mở rộng, nhà làm việc, các công trình khác gắn liền nhà xưởng, các trang thiết bị văn phòng vật tư.
 - Giá khởi điểm: 1.867.860.000 đồng.
Các tài sản trên ở tại thửa đất số lô 4, tờ bản đồ số 00 tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 403648 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 22/7/2010 (Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà máy cán kéo thép xây dựng; thời hạn sử dụng đến tháng 3/2057).

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 04 lô đất tại Khu dân cư – Tái định cư Hòa Đông, thôn Đông Tây, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam số 157

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tam Đại thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 04lô đấttại Khu dân cư – Tái định cư Hòa Đông, thôn Đông Tây, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam số 156

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá của Công ty TNHH MTV May thêu Song Châu Quảng Nam: Áo quần, vải thành phẩm, bán thành phẩm các loại và các phụ liệu, phụ kiện khác.
- Giá khởi điểm: 379.773.729 đồng (Giá trên đã bao gồm VAT ). Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm của tài sản. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất tại thôn 12, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam số 153

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn thông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 630 m2  (trong đó đất ở 300 m2, đất trồng cây lâu năm 330 m2 ), thửa đất số 463, tờ bản đồ số 11, thôn 12 (nay thôn Thanh An), xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và tài sản gắn liền với thửa đất trên là nhà hai tầng, nhà trệt, nhà để xe, tường rào cổng ngõ, sân nền và 15 cây cau có đường kính 20cm.
-  Giá khởi điểm: 455.440.896 đồng. Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 15 lô đất còn lại tại các Khu dân cư nằm trên địa bàn xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam số 150

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Xuyên thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 15 lô đất còn lại tại các Khu dân cư nằm trên địa bàn xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.Cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH Thép Lâm Sơn gồm nhà xưởng, nhà làm việc và các công trình khác, dây chuyền máy cán thép số 142

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá: Tài sản của Công ty TNHH Thép Lâm Sơn gồm:
1.1. Bán tài sản trên đất gồm nhà xưởng, nhà xưởng mở rộng, nhà làm việc, các công trình khác gắn liền nhà xưởng, các trang thiết bị văn phòng vật tư.
 - Giá khởi điểm: 2.075.400.000 đồng.
Các tài sản trên ở tại thửa đất số lô 4, tờ bản đồ số 00 tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 403648 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 22/7/2010 (Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà máy cán kéo thép xây dựng; thời hạn sử dụng đến tháng 3/2057).

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất có diện tích 454,5 m2 tại thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam số 135

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Núi Thành thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số CE 485524, thửa đất số 1133, tờ bản đồ số 40, diện tích 454,5 m2, loại đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất đến tháng 1/2047; địa chỉ thửa đất tại thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 28/02/2017 do bà Nguyễn Thị Thùy, địa chỉ thường trú: thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đứng tên. Và tài sản trên đất gồm: 01 (một) cây khế, đường kính khoảng 40 cm; 01 (một) cây mai, đường kính khoảng 3cm; 01 (một) cây lựu, đường kính khoảng 3cm.
- Giá khởi điểm: 178.102.982 đồng. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất và vật kiến trúc khác được xây dựng trên thửa đất số 244, tờ bản đồ số 58 tại khối phố 5, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 134

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 143,0 m2  (diện tích kê biên theo hiện trạng là 176,3 m2. Trong đó, diện tích đất nằm trong hành lang giao thông đường Lê Tấn Trung khoảng 25 m2); Một ngôi nhà cấp 3 và vật kiến trúc khác được xây dựng trên thửa đất số 244, tờ bản đồ số 58 tại khối phố 5, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 626.170.770 đồng. Tiền đặt trước: 62.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng.

Xem tiếp...

Các bài khác...

 1. Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH Thép Lâm Sơn số 120
 2. Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất và và vật kiến trúc khác gắn liền trên thửa đất tại thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam của bà Nguyễn Thị Phượng số 116
 3. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất có diện tích 134.766 m2 tại thôn Phương Đông, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam số 107
 4. Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất tại thôn 12, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam số 105
 5. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam của bà Hồ Thị Ánh số 93
 6. Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất tại khối 7, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thuộc quyền sử dụng của ông Thái Hạnh số 90
 7. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 04 lô đất thuộc Khu dân cư khai thác đất lẻ tại thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam số 89
 8. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở gồm 17 lô đất còn lại tại Khu B thuộc Khu dân cư thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam số 82
 9. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất có diện tích 134.766 m2 tại thôn Phương Đông, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam số 81
 10. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở nông thôn diện tích 163,5 m2 tại thôn Trà Đóa 1, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam của bà Trần Thị Hải và ông Nguyễn Minh Hải số 78
 11. Thông báo đấu giá tài sản nhà đất tại thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam của ông Lê Đại Tuấn và bà Lưu Thị Huệ số 76
 12. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng diện tích 7.830 m2 đất nuôi trồng thuỷ sản tại đội 1, thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam số 75
 13. Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH Thép Lâm Sơn gồm nhà xưởng, nhà xưởng mở rộng, nhà làm việc, các công trình khác gắn liền nhà xưởng, các trang thiết bị văn phòng vật tư số 72
 14. Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất và vật kiến trúc khác gắn liền với thửa đất của bà Đặng Thị Thu Huyền và ông Phan Ngọc Việt tại thôn 5, xã Tam xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam số 68
 15. Thông báo đấu giá tài sản QSDĐ ở đô thị và vật kiến trúc khác được xây dựng trên thửa đất tại khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam số 65
 16. Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam số 63
 17. Thông báo đấu giá tài sản QSDĐ ở nông thôn có diện tích 182,1 m2 tại thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam của bà Hồ Thị Ánh số 59
 18. Thông báo đấu giá tài sản QSDĐ có diện tích 134.766 m2 tại thôn Phương Đông, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam số 58
 19. Thông báo đấu giá tài sản 02 lô hàng của Công ty TNHH MTV May thêu song châu Quảng Nam số 51
 20. Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất tại khối 7, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thuộc quyền sử dụng của ông Thái Hạnh số 50