Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá 02 lô đất thuộc khối phố 1, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

 
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thị thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 25 tại Khối phố 1, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
TT KÝ HIỆU
(LÔ ĐẤT)
DIỆN TÍCH (m2/lô) ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC PHÍ THAM GIA
1 Lô số 01 150,00 8.000.000 1.200.000.000 180.000.000 500.000
2 Lô số 02 150,00 8.000.000 1.200.000.000 180.000.000 500.000
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định).
2. Thời gian, địa điểmxem tài sản,đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 00 ngày 18/10/2017.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/10 đến 10 giờ 00 ngày 18/10/2017.
-Địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký: Tại trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
- Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản tọa lạc.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 20/10/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam- Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: (02353).812099-811880-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.
 

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 8 lô tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Đông Giang thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:Là Quyền sử dụng đất ở gồm 08lô đấtcòn lại tại Khu khai thác trước trường THCS Võ Thị Sáu,thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
TT KÝ HIỆU
(LÔ ĐẤT)
DIỆN TÍCH (m2/lô) GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC (Đồng/lô) TIỀN MUA HỒ SƠ (Đồng/lô/hồ sơ)
1 B21 150,00 157.500.000 15.750.000 100.000
2 B22 150,00 157.500.000 15.750.000 100.000
3 B24 150,00 157.500.000 15.750.000 100.000
4 B25 150,00 157.500.000 15.750.000 100.000
5 B26 150,00 157.500.000 15.750.000 100.000
6 B27 150,00 157.500.000 15.750.000 100.000
7 B28 150,00 157.500.000 15.750.000 100.000
8 B29 150,00 157.500.000 15.750.000 100.000
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định)
 
2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 30 ngày 13/10/2017.
-Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
-Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản tọa lạc.
3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30 ngày 13/10/2017                 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/10 đến 10 giờ 30 ngày 13/10/2017.
-Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại 02 nơi:
+ Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
+ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 17/10/2017, tại Hội trường Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Đông Giang ( Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam)
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam- Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số (02353).812099-811880-818557; Website: sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Đông Giang số điện thoại: 0913.768.717 (A. Lợi).

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 14 lô trên địa bàn huyện Phú Ninh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Phú Ninh thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất ở thời hạn sử dụng lâu dài gồm 14lô đấtthuộc các Khu dân cư trên địa bànhuyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
TT KÝ HIỆU
LÔ ĐẤT
DIỆN TÍCH ĐƠN GIÁ GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC TIỀN MUA HỒ SƠ GHI CHÚ
I KDC-TĐC Cụm Công nghiệp Chợ Lò, xã Tam Thái 
1 Lô số 25 323,0 330.000 117.249.000 17.500.000 100.000 Ngã ba
II Tiểu khu B1, KDC đường ngang, thị trấn Phú Thịnh
1 Lô số 22 344,0 470.000 161.680.000 24.200.000 100.000 01 lô
III Điểm TĐC phục vụ công tác GPMB đường Tam Kỳ - Tam Vinh
1 Lô số 15 224,0 850.000 190.400.000 28.500.000 100.000 01 lô
IV Tiểu khu B1, KDC Phố chợ và chợ Trung tâm huyện Phú Ninh
1 Lô số 27 237,5 1.200.000 342.000.000 51.300.000 200.000 Ngã tư
2 Lô số 28 183,0 1.200.000 219.600.000 33.000.000 200.000 01 lô
3 Lô số 29 183,0 1.200.000 219.600.000 33.000.000 200.000 01 lô
V Tiểu khu B6, KDC Phố chợ và chợ Trung tâm huyện Phú Ninh
1 Lô số 08 235,1 750.000 176.325.000 26.500.000 100.000 01 lô
2 Lô số 09 235,1 1.000.000 235.100.000 35.200.000 200.000 01 lô
3 Lô số 10 235,1 1.000.000 235.100.000 35.200.000 200.000 01 lô
4 Lô số 11 235,1 750.000 176.325.000 26.500.000 100.000 01 lô
VI Tiểu khu B7, KDC Phố chợ và chợ Trung tâm huyện Phú Ninh
1 Lô số 10 319,5 750.000 239.625.000 36.000.000 200.000 01 lô
2 Lô số 11 319,5 750.000 239.625.000 36.000.000 200.000 01 lô
3 Lô số 12 319,5 600.000 191.700.000 28.700.000 100.000 01 lô
4 Lô số 13 319,5 600.000 191.700.000 28.700.000 100.000 01 lô
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).
2. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00’ ngày 20/10/2017.
-Địa điểm xem tài sản: Tại các khu dân cư nơi tài sản tọa lạc
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30’ ngày 20/10/2017          khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Phú Ninh  để được mua hồ sơ và hướng dẫn tham gia đấu giá;
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 24/10/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn Hoặc Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Phú Ninh để biết thêm chi tiết; 

Thông báo bán đấu giá QSDĐ, tài sản tại khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hội An thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản bán đấu giá:
Quyền sử dụng đất ở đô thị diện tích 136,3 m2 tại thửa đất số 476, tờ bản đồ số 73, khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BY 786018 do Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/6/2015. Giá khởi điểm: 138.003.750 đồng
Tiền đặt trước: 13.800.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ
 
2. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00, ngày 10/10/2017 tại nơi tài sản tọa lạc - Địa chỉ: khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ 30, ngày 10/10/2017 khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam để được mua hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 12/10/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đấu giá tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết; 

Thông báo bán đấu giá QSDĐ 18 lô KDC Trung tâm Hành chính huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

 
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Nam Trà My thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở gồm 18 lô đất thuộc Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.Cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 49 lô KDC thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Tiên Phước thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở gồm 49 lô đấttại Khu dân cư thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 08 lô KDC số 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Nông Sơn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm08 lô đất còn lại thuộc Khu dân cư số 01, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
TT KÝ HIỆU
(Lô)
DIỆN TÍCH
(m2/lô)
ĐƠN GIÁ
(đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(đồng/lô)
PHÍ THAM GIA
1 Lô số 18 137,21 1.900.000 260.699.000 39.100.000 200.000
2 Lô số 21 136,75 1.900.000 259.825.000 38.900.000 200.000
3 Lô số 22 136,45 1.900.000 259.255.000 38.800.000 200.000
4 Lô số 23 136,41 1.900.000 259.179.000 38.800.000 200.000
5 Lô số 24 136,40 1.900.000 259.160.000 38.800.000 200.000
6 Lô số 27 138,05 1.900.000 262.295.000 39.300.000 200.000
7 Lô số 28 140,09 1.900.000 266.171.000 39.900.000 200.000
8 Lô số 33 138,45 1.900.000 263.055.000 39.400.000 200.000
 
 (Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định)
 
2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 02 lô đất tại phường Hòa Thuận và Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ (TB421/TB-ĐGTS ngày 18/9/2017)

THÔNG BÁO
V/v đấu giá tài sản
 
 
 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1.   Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thịthuộc các phường nằm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
TT KÝ HIỆU
(LÔ ĐẤT)
DIỆN TÍCH (m2/lô) ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC PHÍ THAM GIA
I Khối phố Đông An, phường Hòa Thuận:
1 Lô số 01 172,04 3.000.000 516.120.000 77.500.000 500.000
II Khối phố 1, phường Trường Xuân:
1 Lô số 01 390,46 1.053.000 411.154.380 61.700.000 200.000
 (Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định)
2. Thời gian, địa điểmxem tài sản,đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 02 lô KDC trung tâm hành chính phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ (TB418/TB-ĐGTS ngày 15/9/2017)

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thị thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm hành chính phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.Cụ thể như sau:

TT KÝ HIỆU
(LÔ ĐẤT)
DIỆN TÍCH (m2/lô) HỆ SỐ ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC PHÍ MUA HỒ SƠ
1 Lô A26 115,50 1,00 3.500.000 404.250.000 61.000.000 200.000
2 Lô A69 288,80 1,00 3.500.000 1.010.800.000 152.000.000 500.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định).
2. Thời gian, địa điểmtham khảo hồ sơ, xem tài sản,đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 00 ngày 04/10/2017.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/10 đến 10 giờ 00 ngày 04/10/2017
-Địa điểm tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
- Địa điểm xem tài sản: Khu dân cư Trung tâm hành chính phường Hòa Thuận,thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
3. Thời gian và địa điểm bỏ phiếu đấu giá:
- Thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu: Từ ngày 03/10 đến 10 giờ 00 ngày 04/10/2017
- Địa điểm bỏ phiếu: Tại trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 06/10/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam -  Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: (02353).812099-811880-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng  thành phố Tam Kỳ - Số 151 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại 02353.859603.

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 26 lô KDC-TĐC nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, tp Tam Kỳ (TB416/TB-ĐGTS ngày 13/9/2017)

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thị thuộc dự án Khu dân cư – Tái định cư nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.Cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại khối Tứ Ngân, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn, thửa đất số 331/10, tờ bản đồ số 05, diện tích 70 mvà tài sản gắn liền trên đất là nhà ở 2 tầng, khung trụ dầm, sàn bê tông cốt thép, mái đúc, nền gạch men;  Nhà trệt tường xây gạch, trụ bê tông, mái lợp tôn, nền gạch men; Tường rào; Sân bê tông tại khối Tứ Ngân, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 574.184.000 đồng.
- Tiền đặt trước đấu giá: 57.400.000 đồng; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.
    2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 17/10/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
     3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 17/10/2017,  tại nơi có tài sản tọa lạc.
    4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 
  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại (0235).3812099; 3818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia đấu giá.

Thông báo bán đấu giá QSDĐ tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (TB413/TB-ĐGTS ngày 13/9/2017)

  SỞ TƯ PHÁP QUẢNG NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM DỊCH VỤ
    BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
       Số: 413/TB-ĐGTS                               Quảng Nam, ngày 13 tháng 9  năm 2017
 
THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 
 

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tam Phước thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất ở gồm 06lô đấtthuộc Khu dân cư khai thác đất lẻ tại thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

TT KÝ HIỆU
(LÔ ĐẤT)
DIỆN TÍCH ĐƠN GIÁ GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC TIỀN MUA HỒ SƠ
1 Lô số A1 230,6 500.000 115.300.000 17.300.000 100.000
2 Lô số A2 252,0 500.000 126.000.000 18.900.000 100.000
3 Lô số A3 252,0 500.000 126.000.000 18.900.000 100.000
4 Lô số A4 252,0 500.000 126.000.000 18.900.000 100.000
5 Lô số A5 180,0 500.000 90.000.000 13.500.000 100.000
6 Lô số A6 200,0 500.000 100.000.000 15.000.000 100.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).
2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00’ ngày 04/10/2017.
- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Ủy ban nhân dân xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
-Địa điểm xem tài sản: Tại thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh.
3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30’ ngày 04/10/2017       
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/10 đến 10 giờ 30’ ngày 04/10/2017.
-Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Tại trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc  Ủy ban nhân dân xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 06/10/2017, tại Hội trường UBND xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn Hoặc UBND xã Tam Phước để biết thêm chi tiết;
 
  Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC
- UBND xã Tam Phước;                                          
- Báo Quảng Nam (đăng tin);
- Đài TT-TH huyện Phú Ninh;                                                        
- Niêm yết;
- Lưu VT, HS.                                                                                                                                
TrươngVăn Vỵ
 

Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (TB408/TB-ĐGTS ngày 12/9/2017)

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 498,3 m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AG 438184 do UBND huyện Đại Lộc cấp ngày 08/11/2006; và nhà ở gắn liền trên thửa đất số 52/1+ 95/1, tờ bản đồ số 42, tại khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
-  Giá khởi điểm:1.910.228.448 đồng .
- Tiền đặt trước: 191.000.000 đồng/hồ sơ; Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 09/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 09/10/2017 tại khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 4. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết hoặc Điện thoại số (0235).3812099; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.

Thông báo bán đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản thanh lý tại kp Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ (TB403/TB-ĐGTS ngày 08/9/2017)

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản bán đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thịvà tài sản thanh lý trên đất tại thửa đất số 272, tờ bản đồ số 37tại Khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, như sau:
- Quyền sử dụng đất ở đô thị gồm 01 lô đất có diện tích 325,20m2;
- Tài sản thanh lý gồm: nhà cấp 4 (tường xây gạch, mái lợp tôn, nền xi măng) và hàng rào cổng ngõ.
Tổng giá khởi điểm của tài sản:  331.998.000 đồng

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 01 lô đất tại kp 5, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ (TB402/TB-ĐGTS ngày 08/9/2017)

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thịgồm 01 lô đất có diện tích 84,00 m2 tạithửa đất số 74, tờ bản đồ số 25 tại Khối phố 5, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Giá khởi điểm:  816.480.000 đồng
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định)
- Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 122.400.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 02 lô đất tại kp 1, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ (TB396/TB-ĐGTS ngày 06/9/2017)

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đô thị gồm 02 lô đất thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 25 tại Khối phố 1, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Có cùng diện tích 150,0 m2/lô và cùng giá khởi điểm: 1.200.000.000 đồng/lô. (Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất theo quy định).

Xem tiếp...

Các bài khác...

 1. Thông báo bán đấu giá QSDĐ tại xa Đại Hiệp và Đại Nghĩa, huyện Đại Lôc. (TB390/TB-ĐGTS ngày 30/8/2017)
 2. Thông báo bán đấu giá lô đất TM-DV tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (TB387/TB-ĐGTS ngày 28/8/2017)
 3. Thông báo đấu giá QSDĐ, nhà cấp 4 tại khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (TB380/TB-ĐGTS ngày 23/8/2017)
 4. Thông báo bán đấu giá QSDĐ nuôi trồng thủy sản tại thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình (TB374/TB-BĐG ngày 17/8/2017)
 5. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà cấp 4 tại thôn Phú Mỹ, xã Đại MInh, huyện Đại Lộc (TB369/TB-ĐGTS ngày 14/8/2017)
 6. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà cấp 4 tại khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ (TB364/TB-BĐGTS ngày 11/8/2017)
 7. Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 12 lô đất thuộc Khu dân cư số 01, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn (TB363/TB-ĐGTS ngày 09/8/2017)
 8. Thông báo bán đấu giá tài sản là QSDĐ gồm 01 lô tại kp Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh (TB362/TB-ĐGTS ngày 09/8/2017)
 9. Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 09 lô thuộc KDC thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (TB359/TB-ĐGTS ngày 08/8/2017)
 10. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại khối 7 thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn TB353/TB-ĐGTS ngày 3/8/2017)
 11. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước (TB350/TB-ĐGTS ngày 3/8/2017)
 12. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn (TB348/TB-ĐGTS ngày 01/8/2017)
 13. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, TS tại xã Tam Nghĩa, Núi Thành (TB344/TB-BĐGTS ngày 01/8/2017)
 14. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại khối 7, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (TB346/TB-ĐGTS ngày 01/8/2017)
 15. Thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 2 thửa đất tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên (TB347/TB-ĐGTS ngày 01/8/2017)
 16. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà ở tại số 474 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ TB342/TB-ĐGTS ngày 27/7/2017)
 17. Thông báo bán đấu giá 02 lô đất tại đường Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng (TB328/TB-ĐGTS ngày 20/7/2017)
 18. Thông báo bán đấu giá QSDĐ tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam (TB326/TBBĐG ngày 17/7/2017)
 19. Thông báo bán đấu giá nhà ở, QSDĐ tại Khu 2 thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (TB322/TB-BĐGTS ngày 14/7/2017)
 20. Thông báo bán đấu giá QSDĐ, nhà cấp 4 tại khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước