Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá Khoản Nợ của ngân hàng Vietinbank-CN Quảng Nam

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ

 
 
 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá Khoản Nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, thông tin cụ thể như sau:
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam (Số 154 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam)
3. Thông tin về Khoản Nợ:
- Toàn bộ Khoản Nợ (bao gồm nợ vay gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ) của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
- Tài sản bảo đảm của Khoản Nợ: Tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp đã ký giữa Viettinbank - Chi nhánh Quảng Nam với Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam bao gồm: Quyền sử dụng đất thuê trả một lần gồm 15.104 m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa số 331, tờ bản đồ số 22, tại lô B/B2 Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống cơ điện, toàn bộ máy móc, thiết bị, hàng tồn kho, quyền tài sản (khoản phải thu) của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam.
- Hồ sơ pháp lý của Khoản Nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do Viettinbank cung cấp.
4. Giá khởi điểm của Khoản Nợ, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá:
- Giá khởi điểm của Khoản Nợ: 98.372.500.000 đồng. Giá khởi điểm này không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.000.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
5. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ tài sản đấu giá:Từ ngày thông báo đến hết ngày 09/11/2021. Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam
6.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:
Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ theo quy định:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 09/11/2021, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 02 ngày: ngày 08 và 09/11/2021.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản số 119000113174  của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 10/11/2021, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
6.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 11/11/2021; tại Hội trường trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
- Bước giá: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam- Điện thoạisố: (0235).3812099.
Lưu ý: Các khung thời gian quy định theo thông báo này chỉ áp trong giờ hành chính.
 

Thông báo đấu giá Khoản Nợ của ngân hàng Vietinbank-CN Quảng Nam

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ

 
 
 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá Khoản Nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, thông tin cụ thể như sau:
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam (Số 154 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam)
3. Thông tin về Khoản Nợ:
- Toàn bộ Khoản Nợ (bao gồm nợ vay gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ) của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
- Tài sản bảo đảm của Khoản Nợ: Tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp đã ký giữa Viettinbank - Chi nhánh Quảng Nam với Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam bao gồm: Quyền sử dụng đất thuê trả một lần gồm 15.104 m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa số 331, tờ bản đồ số 22, tại lô B/B2 Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống cơ điện, toàn bộ máy móc, thiết bị, hàng tồn kho, quyền tài sản (khoản phải thu) của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam.
- Hồ sơ pháp lý của Khoản Nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do Viettinbank cung cấp.
4. Giá khởi điểm của Khoản Nợ, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá:
- Giá khởi điểm của Khoản Nợ: 98.372.500.000 đồng. Giá khởi điểm này không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.000.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
5. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ tài sản đấu giá:Từ ngày thông báo đến hết ngày 09/11/2021. Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam
6.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:
Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ theo quy định:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 09/11/2021, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 02 ngày: ngày 08 và 09/11/2021.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản số 119000113174  của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 10/11/2021, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
6.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 11/11/2021; tại Hội trường trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
- Bước giá: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam- Điện thoạisố: (0235).3812099.
Lưu ý: Các khung thời gian quy định theo thông báo này chỉ áp trong giờ hành chính.

Thông báo đấu giá Khoản Nợ của ngân hàng Vietinbank-CN Quảng Nam

 
THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ
 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá Khoản Nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, thông tin cụ thể như sau:
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam
Địa chỉ trụ sở: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam
Địa chỉ trụ sở: Số 154 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.
3. Thông tin về Khoản Nợ:
- Toàn bộ Khoản Nợ (bao gồm nợ vay gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ) của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
- Tài sản bảo đảm của Khoản Nợ: Tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp đã ký giữa Viettinbank - Chi nhánh Quảng Nam với Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam bao gồm: Quyền sử dụng đất thuê trả một lần gồm 15.104 m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa số 331, tờ bản đồ số 22, tại lô B/B2 Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống cơ điện, toàn bộ máy móc, thiết bị, hàng tồn kho, quyền tài sản (khoản phải thu) của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam.
- Hồ sơ pháp lý của Khoản Nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do Viettinbank cung cấp.
4. Giá khởi điểm của Khoản Nợ, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá:
- Giá khởi điểm của Khoản Nợ: 103.550.000.000 đồng (một trăm lẻ ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng). Giá khởi điểm này không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.900.000.000 đồng (mười tỷ, chín trăm triệu đồng).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ.
5. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 11/10/2021. Tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam
6.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:
Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ theo quy định:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 11/10/2021, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/10/2021 đến 10 giờ 30 ngày 11/10/2021.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản số 119000113174  của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 11/10/2021, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
6.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 12/10/2021; tại Hội trường trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
- Bước giá: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam; điện thoạisố: (0235).3812099, 3818557.
Lưu ý: Các khung thời gian quy định theo thông báo này chỉ áp trong giờ hành chính.
  

Thông báo đấu giá Khoản Nợ của ngân hàng Vietinbank-CN Quảng Nam

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ
 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản là Khoản Nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, thông tin cụ thể như sau:
 
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam
(Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam (Số 154 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam).
3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá:
- Tài sản đấu giá: Toàn bộ Khoản Nợ (bao gồm nợ vay gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ)của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Vietinbank- Chi nhánh Quảng Nam.
- Tài sản bảo đảm của Khoản Nợ: Tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp đã ký giữa Vietinbank- Chi nhánh Quảng Nam với Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam bao gồm: Quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần gồm 15.104m2 và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất tại thửa số 331, tờ bản đồ số 22, tại lô B/B2 Cụm Công nghiệp Hà Lam- Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống cơ điện, toàn bộ máy móc thiết bị, hàng tồn kho, quyền tài sản (khoản phải thu) của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam.
- Hồ sơ pháp lý của Khoản Nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do Vietinbank- Chi nhánh Quảng Nam cung cấp cho tổ chức đấu giá tài sản.
- Giá khởi điểm: 109.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỷ đồng). Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.900.000.000 đồng/01 hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
4. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ tài sản đấu giá:Từ ngày thông báo đến ngày 24/9/2021.Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ theo quy định:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 24/9/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 02 ngày liên tiếp: ngày 27 và 28/9/2021.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản số 119000113174của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam.
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến  ngày 28/9/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
6.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 30/9/2021; tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (06Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam),điện thoại: (0235).3812099- 3818557.
(Thời gian làm việc hành chính của Trung tâm: Buổi sáng: 07h00-11h30; Buổi chiều: 13h30-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Thông báo V/v tiếp tục đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 161 loại đất trồng rừng sản xuất tại Hóc Muồng, thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam số 39/2020

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên tiếp tục đấu giá tài sản sau:   
1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất số BĐ 459851 do Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên cấp ngày 29/10/2010, thửa đất số 161, tờ bản đồ số 1, diện tích 5688,0 m2, loại đất trồng rừng sản xuất; thời hạn sử dụng đất đến ngày 29/10/2060; địa chỉ thửa đất tại Hóc Muồng, thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
* Diện tích thực tế kê biên bán đấu giá là 4444,0 m2 (Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 19/12/2019).

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất có diện tích 5688,0 m2, loại đất trồng rừng sản xuất tại Hóc Muồng, thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam số 24/2020

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Duyên thông báo đấu giá tài sản sau:         
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số BĐ 459851 do Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên cấp ngày 29/10/2010, thửa đất số 161, tờ bản đồ số 1, diện tích 5688,0 m2, loại đất trồng rừng sản xuất; thời hạn sử dụng đất đến ngày 29/10/2060; địa chỉ thửa đất tại Hóc Muồng, thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Diện tích thực tế kê biên bán đấu giá là 4444,0 m2 (Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 19/12/2019).
- Giá khởi điểm: 391.072.000 đồng; Tiền đặt trước: 78.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:(Trong giờ hành chính)Từ ngày thông báo đến 10 giờ 30, ngày 07/4/2020. Tại Hóc Muồng, thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Nhà xưởng, công trình xây dựng trên Quyền sử dụng đất thuê và Máy móc thiết bị đã qua sử dụng của Công ty TNHH Quang Minh số 05/2020

1. Tài sản đấu giá:Tài sản trên đất bao gồm: Nhà xưởng, công trình xây dựng trên Quyền sử dụng đất thuê (thời gian thuê đến ngày 09/12/2045) và Máy móc thiết bị đã qua sử dụng  của Công ty TNHH Quang Minh.
- Giá khởi điểm: 3.207.413.076 đồng.- Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:Từ ngày thông báo đến 10 giờ 30, ngày 02/3/2020. Tại Công ty TNHH Quang Minh - Lô 4, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 03 lô đất thuộc Khu dân cư cạnh Trạm Y tế, thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam số 91/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Ban quản lý Dự án- Quỹ đất huyện Quế Sơnthông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm 03 lô đất thuộc Khu dân cư cạnh Trạm Y tế, thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

TT KÝ HIỆU
(Lô đất)
DIỆN TÍCH (m2/lô) ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
 
HỆ SỐ
 
GIÁ KHỞI
ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(Đồng/lô)
TIỀN MUA HỒ SƠ (Đồng/lô)
1 Lô số 01 168,00 1.320.000 1,0 221.760.000 44.300.000 200.000
2 Lô số 02 168,00 1.320.000 1,0 221.760.000 44.300.000 200.000
3 Lô số 03 168,00 1.320.000 1,0 221.760.000 44.300.000 200.000
Tổng cộng: 504,00     665.280.000    

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở gồm 04 lô đất thuộc các Dự án tại xã Bình Trung, Bình Quế và Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam số 86/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm 04 lô đất thuộc các Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 1, xã Bình Trung; Khu dân cư nông thôn mới khu tổ 6, thôn Bình Quang, xã Bình Quế;  Tổ 2, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ có diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 89/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đấtthương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất 50 năm, có diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 25.841.244.000 đồng. Tiền đặt trước: 2.600.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Xem tiếp...

Thông báo V/v dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 84/2019

     Ngày 04 tháng 9 năm 2019 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam ban hành Thông báo  số 83/TB-ĐGTS ngày 04/9/2019 về việc đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất có diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Giá khởi điểm: 23.492.040.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến 16 giờ 00 ngày 24/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Số 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá QSDĐ có diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 83/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đấtcó diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Giá khởi điểm: 23.492.040.000 đồng.Tiền đặt trước: 2.400.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê. Mục đích sử dụng (Loại đất): Đất thương mại dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 02 lô đất thuộc dự án Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 70/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
 
1.Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:
Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất gồm 02 lô đấtthuộc dự án Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân,người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
 

TT Khu Số hiệu Diện tích (m2) Hệ số Đơn giá(đồng) Giá khởi điểm(đồng) Tiền hồ sơ (đồng) Tiền đặt trước (đồng)
1 O11 17 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
2 O11 18 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất theo quy định).
Tổng giá trị khởi điểm của tài sản: 2.019.600.000 đồng.
Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm mười chín triệu, sáu trăm ngàn đồng.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất có diện tích 14.370 m2 tại thôn Phước Chánh, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cấp cho Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quỳnh Lộc số 64/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 14.370 m2 , mục đích sử dụng: đất trồng rừng sản xuất; Thời hạn sử dụng: đến tháng 08/2050, thửa đất số 20, tờ bản đồ số 01/PL-PT theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 795999 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 18/11/2010 tại thôn Phước Chánh, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cấp cho Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quỳnh Lộc.

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 16 lô đất ở đô thị thuộc dự án Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 48/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 16 lô đất ở đô thị thuộc dự án Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
 

TT Khu Số hiệu Diện tích (m2) Hệ số Đơn giá Giá khởi điểm Tiền hồ sơ Tiền đặt trước
1 O7 45 220,00 1,1 10.200.000 2.468.400.000 500.000 490.000.000
2 O7 19 128,87 1,1 9.500.000 1.346.691.500 500.000 260.000.000
3 O11 3 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
4 O11 4 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
5 O11 5 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
6 O11 6 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
7 O11 13 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
8 O11 14 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
9 O11 15 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
10 O11 16 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
11 O11 17 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
12 O11 18 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
13 O11 19 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
14 O11 20 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
15 O11 21 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
16 O11 22 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000

(Giákhởi điểmtrên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất theo quy định).

Xem tiếp...

Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 85, tờ bản đồ số 05 tại thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Văn Đính và bà Nguyễn Thị Thủy đứng tên số 45

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Núi Thành thông báo tổ chức việc đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 966,0 m2 (trong đó có 300 m2 đất ở nông thôn và 666 m2 đất vườn) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB 575402 được UBND huyện Núi Thành cấp ngày 03/10/2005; Tài sản gắn liền trên đất gồm ngôi nhà cấp 4 và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 85, tờ bản đồ số 05 tại thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Văn Đính và bà Nguyễn Thị Thủy đứng tên (Hiện trạng Quyền sử dụng đất thực tế kê biên để bán đấu giá có diện tích 957,3 m2).

Xem tiếp...

Các bài khác...

 1. Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 34/2019
 2. Thông báo v/v đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 02 lô đất thuộc dự án Khai thác quỹ đất lẻ nằm trên địa bàn thôn Phước Viên (Trung Phước 3 cũ), xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam số 28/2019
 3. Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 26/2019
 4. Thông báo đấu giá tài sản Nhà đất và vật kiến trúc khác tại thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam do ông Lê Đại Tuấn đứng tên sử dụng số 25/2019
 5. Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 04 lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam số 19/2019
 6. Thông báo đấu giá tài sản QSDĐ ở đô thị có diện tích 104,3 m2 tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 17
 7. Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 08 lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam số 10
 8. Thông báo đấu giá tài sản nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 07
 9. Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 85, tờ bản đồ số 05 tại thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Văn Đính và bà Nguyễn Thị Thủy số 05
 10. Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đất ở nông thôn gồm 09 lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam số 227
 11. Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 226
 12. Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 09 lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam số 213
 13. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 104,3 m2 tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 206
 14. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở gồm 01 lô đất tại Khu vực giáp đường ĐT 609, Khoa Đông y (cũ) thuộc thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam số 198
 15. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 104,3 m2 thuộc thửa đất số 27 tại 17/4 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 195
 16. Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất và 15 cây cau tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam số 188
 17. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở đô thị và tài sản thanh lý trên đất tại thửa đất số 272, tờ bản đồ số 37 tại Khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 177
 18. Thông báo đấu giá tài sản Nhà xưởng, nhà làm việc, các công trình khác gắn liền nhà xưởnng; Dây chuyền máy cán thép cây và toàn bộ các máy móc khác phục vụ cho việc gia công, sữa chữa số 176
 19. Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH Thép Lâm Sơn gồm nhà xưởng, các trang thiết bị văn phòng vật tư và dây chuyền máy cán thép 8 tại KCN Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam số 169
 20. Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 04 lô đất tại Khu dân cư – Tái định cư Hòa Đông, thôn Đông Tây, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam số 157