Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

LỜI GIỚI THIỆU

                                     SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ
                                                      BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG NAM

     Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 1461/1998/QĐ-UBNDngày 11/8/1998 của UBND tỉnh.
     Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
     Số điện thoại: (05103).812099; 811880; 818557 - Fax: 0510.3813880
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     Mã số thuế: 4000291941
     Số tài khoản: 4200211000532 - Tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
     Đại diện là ông: Phan Văn Cường  -  Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách
     Trung tâm là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, có chức năng bán đấu giá các loại tài sản được quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trung tâm có nhiệm vụ:
- Thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về kết quả bán đấu giá tài sản bán đấu giá, gồm:
+ Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án;
+ Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
+ Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;
+ Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
  Hiện nay tổng số cán bộ viên chức của Trung tâm là 12 người, gồm 01 Giám đốc, 01 Trưởng phòng Nghiệp vụ, 01 Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, các viên chức và nhân viên. Đội ngũ đấu giá viên tại Trung tâm có bề dày kinh nghiệm trong công tác bán đấu giá tài sản. Đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm nhạy bén, năng động, tận tình trong công việc, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng các kỹ năng giao tiếp, tác nghiệp luôn làm khách hàng hài lòng và tin tưởng
* Quá trình hoạt động của Trung tâm:
   Ngay từ ngày đầu thành lập vào năm 1998, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam đã tập trung xây dựng và triển khai ngay các mô hình hoạt động liên quan đến công tác bán đấu giá tài sản. Trong nỗ lực thu hút khách hàng của mình, Trung tâm không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, chuyên nghiệp và tận tình. Ngoài việc kiện toàn đội ngũ cán bộ và quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế thiếu sót trong hoạt động bán đấu giá tài sản, Trung tâm luôn chú trọng đảm bảo tốt việc phục vụ khách hàng, tránh lãng phí thời gian và gây phiền hà cho khách hàng; thường xuyên kiểm tra, tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng, xây dựng nếp sống văn minh công sở. Bên cạnh đó, nhằm cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác chuyên môn và nâng cao hiệu quả công việc, Giám đốc Trung tâm còn quy định các Đấu giá viên được giao nhiệm vụ theo địa bàn phải chủ động mở rộng mối quan hệ hợp tác từ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán đấu giá tài sản.
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Trung tâm không ngừng vận dụng sáng tạo theo quy định của pháp luật trong phương pháp bán đấu giá.
Có thể nói trong những năm qua, hoạt động bán đấu giá của Trung tâm đã đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá; quan hệ, lề lối làm việc, sự phối hợp trong công tác giữa Trung tâm và các đơn vị liên quan ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết hầu hết các hồ sơ bán đấu giá. Nhờ vào sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực không ngừng của một tập thể tràn đầy nhiệt huyết với công việc, luôn lấy chữ “tín” làm kim chỉ nam xuyên suốt trong hoạt động của mình, qua đó Trung tâm được nhiều cơ quan, đơn vị biết đến và tín nhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá.

Xem tiếp...