Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản vật dụng, máy móc thiết bị ở trong nhà kho, nhà xưởng nhà khách, nhà bảo vệ và cây cối ở tại lô số A4/2 Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân,Tam Kỳ, Quảng Nam và Nước mắm kém chất lượng, số lượng 133.349 lít số

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
I. Tài sản bán đấu giá:
1.Toàn bộ tài sản vật dụng, máy móc thiết bị ở trong nhà kho, nhà xưởng nhà khách, nhà bảo vệ và cây cối ở tại lô số A4/2 Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam-  Giá khởi điểm: 38.387.349 đồng
2.Nước mắm kém chất lượng.  Số lượng: 133.349 lít. ( Số lượng cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cân đong, đo đếm thực tế khi bàn giao tài sản) -  Giá khởi điểm: 432.054.000 đồng.
II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vàolúc 08 giờ, ngày26 tháng 8năm 2015, tại  Hội trường Sở Tư pháp  tỉnh Quảng Nam– Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

III. Thời gian tham khảo hồ sơ,  đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10giờ, ngày25/8/2015. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
IV. Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ, ngày 25/8/2015. Tại Lô số A4/2 Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại số (05103).812099-811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.