Thông báo bán đấu giá tài sản 27 chiếc xe khách đã qua sử dụng số 331

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: 27 chiếc xe khách đã qua sử dụng đang hoạt động trên các tuyến xe Buýt gồm: Tam Kỳ - Đà Nẵng (03 chiếc );Tam Kỳ - Hiệp Đức (11chiếc); Tam Kỳ - Đại Lộc (08 chiếc ); Quế Sơn- Đà Nẵng (05 chiếc). Bán trọn gói. Loại xe ô tô khách nhãn hiệu Damco B50MS, Damco B50MS2, Transinco Nadibus B40, Bahai AHB50E2, Damco B50; Năm sản xuất: 2011,2012,2013; Nước sản xuất: Việt Nam.

* Giá khởi điểm: 17.487.000.000 đồng
* Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)/01 hồ sơ
* Phí  hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/01 hồ sơ
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày  06 tháng 8  năm 2015 – Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại nơi có tài sản: Bến xe Tam Kỳ, Quế Sơn, Đại Lộc, Hiệp Đức.
* Thời hạn xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00, ngày 04/8/2015 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại số (0510) 3812099; 3811880 Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.