Thông báo bán đấu giá tài sản nước mắm kém chất lượng, số lượng: 133.349 lít số 317

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:  Nước mắm kém chất lượng.  Số lượng: 133.349 lít
( Số lượng cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cân đong, đo đếm thực tế khi bàn giao tài sản).
* Giá khởi điểm: 533.400.000đồng ( Năm trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng)
2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vàolúc 08giờ, ngày 30 tháng 7năm 2015, tại  Hội trường Sở Tư pháp  tỉnh Quảng Nam- Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian tham khảo hồ sơ,  đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10giờ, ngày 29/7/2015; Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10giờ, ngày 29/7/2015.Tại Lô số A4/2 Cụm công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết liên hệ:Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh QuảngNam; Điện thoại số (05103).812099-811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.