Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ có khối lượng 28,536m3 gỗ tròn và 3,494m3 gỗ xẻ, gỗ phách số 279

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
* Tài sản bán đấu giá: Lô gỗ có khối lượng 28,536m3 gỗ tròn các loại nhóm I,V và 3,494m3 gỗ xẻ, gỗ phách nhóm IV, VI
* Giá khởi điểm: 135.551.000 đồng ( Một trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09 giờ, ngày 09 tháng 7  năm 2015 - Tại  Hội trường Hạt kiểm lâm huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam.
* Địa điểm trưng bày tài sản: Trạm Kiểm soát liên ngành thôn 5, xã Phước Đức, huyện  Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 * Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 07/7/2015 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam.

 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại số (0510) 3812099; 3811880 Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.