Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ tròn có khối lượng là 70.949m3 và 6,840m3 gỗ xẻ số 221

     Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: Lô gỗ tròn có khối lượng là 70.949m3  (28 lóng ) và 6,840m3 gỗ xẻ thuộc chủng loại: Chò, Huỳnh đường, Giẻ, Sấu, Chua, Bời lời, Bút.
* Tổng giá khởi điểm: 182.753.955 đồng.
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09 giờ, ngày  09 tháng 6  năm 2015 - Tại  Hội trường  Công an huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

* Địa điểm trưng bày tài sản:Tiểu khu 801, thuộc địa bàn thôn 2, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My
* Thời hạn xem tài sản và hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16giờ ngày  05/6/2015 tại nơi có tài sản và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
*Thời hạn đăng ký thamgia đấu giá:  01 ngày, bắt đầu vào lúc 07giờ đến 16giờ ngày 08 /6/2015  tại  Công an huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.
 (Thông báo này thay cho thông báo số 217/TB-BĐGTS ngày 26/5/2015 V/v bán đấu giá tài sản).

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại số (0510) 3812099; 3811880 Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.