Thông báo bán đấu giá tài sản 09 lô Gạch men hiệu NM gồm 594 kiện của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC số 169

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
- Tài sản bán đấu giá:09 lô Gạch men hiệu NM, gồm 594 kiện (một kiện = 80 thùng = 80 m2 ) của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC (bán theo lô).
Giá khởi điểm: 102.492.181 đồng/ lô.

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá dự kiến: 08 giờ, ngày 15 tháng 5 năm 2015. tại Hội trường Chi cục THA dân sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Địa điểm trưng bày tài sản: Kho Công ty Cổ phần gạch men Anh Em DIC - KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 -Thời hạn xem tài sản, đại điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 12/5/2015. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết;Website: www.Sotuphapqnam.gov.vn .