Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản 06 máy phát điện, 23 máy nổ và 19 chi tiết khác tại Công an huyện Phú Ninh số 07

   Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: 06 máy phát điện, 23 máy nổ và 19 chi tiết khác.
    + Giá khởi điểm: 29.727.000 đồng
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08giờ, ngày 20 tháng 01năm 2015, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Nam. 

* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
*Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ, ngày 16/01/2015.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại số (0510) 3812099; 3811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.