Thông báo bán đấu giá tài sản 115 xe mô tô các loại tại Công an huyện Phú Ninh số 686

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá:  115 xe mô tô các loại (phá hỏng số khung, số máy, bán phế liệu)
- Giá khởi điểm: 80.500.000 đồng ( Tám mươi triệu, năm trăm nghìn đồng)
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày 19 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Nam. 

* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
* Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 17 /12/2014.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại số (0510) 3812099; 3811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.