Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản 32 chiếc xe mô tô các loại số 628

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá:  32 ( Ba mươi hai) chiếc  xe mô tô  các loại
- Giá khởi điểm:25.400.000đồng (Hai mươi lăm triệu bốn trăm nghìn  đồng)
* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Công an huyện Duy Xuyên.
* Thời gian bán đấu giá: Lúc 14 giờ 00 ngày  28 / 11 /2014.

* Địa điểm bán đấu giá:Tại Hội trường Công an huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
 * Thời gian bán hồ sơ, đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày  26 /11/2014. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880; 3818557; Website:www.sotuphapqnam.gov.vn