Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản 02 lô gỗ gửi tại Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn , tỉnh Quảng Nam số 641

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
I- Tài sản bán đấu giá:
1. Lô gỗnhóm I, III  khối lượng: 12,83m3; Trong đó: 12,64m3 gỗ tròn và  0,190m3 gỗ phách.
- Giá khởi điểm:101.913.000đồng ( Một trăm lẽ một triệu,chín trăm mười ba nghìn  đồng)
2. Lô gỗ Xoan đào nhóm VI khối lượng: 20,685m3 gỗ tròn
- Giá khởi điểm: 113.767.500 đồng ( Một trăm mười ba triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng)

II- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09 giờ, ngày 03 tháng 12năm 2014. Tại Hội trường  Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn , tỉnh Quảng Nam.
III- Địa điểm xem tài sản: Tại Khoảnh 2, Tiểu khu 699, xã Phước Kim và Khoảnh 11, Tiểu khu 703, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
IV- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ  ngày01/12/2014 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website:daugia.sotuphapqnam. gov.vn.