Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ nhóm I, III khối lượng: 12,83m3 số 622

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá:Lô gỗ nhóm I, III  khối lượng: 12,83m3; Trong đó: 12,64m3 gỗ tròn và  0,190m3 gỗ phách.
- Giá khởi điểm: 199.629.000đồng

2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2014. Tại Hội trường  Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn , tỉnh Quảng Nam.
3- Địa điểm xem tài sản: Tại Khoảnh 2, Tiểu khu 699, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
4- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ  ngày 21/11/2014 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website:daugia.sotuphapqnam. gov.vn.