Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản 22 chiếc xe mô tô các loại và 01 chiếc ô tô biển số kiểm soát: 92K-1468 số 597

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản là: 22  chiếc  xe mô tô  các loại và 01 chiếc ô tô  biển số kiểm soát: 92K-1468 (bán phế liệu) - Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng)
     * Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Công an huyện Nam Giang
     * Thời gian bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 07 /11/2014.

     * Địa điểm bán đấu giá:Tại Hội trường Sở Tư pháp Quảng Nam
     * Thời gian bán hồ sơ, đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10h00 ngày 06/11/2014.Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880; 3818557; Website:www.sotuphapqnam.gov.vn