Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ khối lượng 23,824m3 số 546

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá:
* Lô gỗ phách các loại  nhóm I,II,III,V,VI,VII ; khối lượng: 23,824m3
- Giá khởi điểm: 85.079.750đồng. Làm tròn: 85.080.000đồng (Tám mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)
2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09 giờ, ngày 21tháng 10 năm 2014. Tại Hội trường  Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

3- Địa điểm xem tài sản: Trạm Kiểm lâm địa bàn số 2( Xã Mà Cooih), Công an huyện, Hạt Kiểm lâm Đông Giang, Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông kôn, Ủy ban nhân dân xã Ba , Trạm Kiểm lâm Dốc Kiền.
4- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ  ngày 20 /10/2014 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam và Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam.
 
     Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website:daugia.sotuphapqnam. gov.vn.