Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản Lô Hạt ươi (khô) khối lượng 2.522kg tại Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam số 534

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản là Lô Hạt ươi (khô) khối lượng 2.522kg. Giá khởi điểm: 453.960.000 đồng
*Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 14 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2014. Tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam.
* Địa điểm xem tài sản: Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam.
*Thời gian bán hồ sơ, đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 11h00 ngày 17/10/2014. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam và  Phòng Tài chính – Kế hoạch  huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam.


      Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880; 3818557; Website:www.daugis.sotuphapqnam.gov.vn hoặc Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bắc Trà My, Số điện thoại: 0510.3882213;