Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản 30 xe mô tô, xe gắn máy các loại và 02 xe mô tô (bán phế liệu) tại Công an huyện Quế Sơn số 522

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá:  
 + 30 (ba mươi) xe mô tô, xe gắn máy các loại. Giá khởi điểm: 29.800.000 đồng.
 + 02 (hai) xe mô tô (bán phế liệu). Giá khởi điểm: 600.000 đồng.        
* Thời gian, địa điểm bánđấu giá: 08 giờ, ngày 10 tháng 10 năm 2014, tại Công an huyện Quế Sơn, tỉnh  Quảng Nam. 

* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
* Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 08/10/2014, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
 
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại số (0510) 3812099; 3811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.