Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản 22 chiếc xe mô tô các loại và 01 chiếc ô tô biển số kiểm soát: 92K-1468 số 482

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
* Tài sản bán đấu giá: 22 chiếc  xe mô tô  các loại và 01 chiếc ô tô  biển số kiểm soát: 92K-1468 (bán phế liệu)
-Giá khởi điểm: 32.820.000đồng (Ba mươi hai triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng)
* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Công an huyện Nam Giang
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 26/9/2014 tai Tại Hội trường Sở Tư pháp Quảng Nam

* Thời gian bán hồ sơ, đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16h00ngày24/9/2014.Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam.

      Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880; 3818557; Website:www.sotuphapqnam.gov.vn