Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ Lim xanh gửi tại Hạt Kiểm lâm rừng Phòng hộ Bắc Sông Bung số 480

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá:
       * Lô gỗ Lim xanh, nhóm IIA gửi tại Hạt Kiểm lâm rừng Phòng hộ Bắc Sông Bung; khối lượng: 10,900m3 ; Trong đó:  9,74m3 gỗ phách; 1,16m3 gỗ tròn
       - Giá khởi điểm: 210.000.000 đồng.( Hai trăm mười triệu đồng)

2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09giờ, ngày 24 tháng 9năm 2014. Tại Hội trường  Phòng Tài chính huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam.
3- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ  ngày  22/9/2014 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá  tài sản tỉnh Quảng Nam và Phòng Tài chính –Kế hoạch huyện Tây Giang.

      Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website: daugia.sotuphapqnam. gov.vn.