Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản 04 xe mô tô nhãn hiệu các loại tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An số 470

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
* Tài sản bán đấu giá:
   01. Một xe mô tô nhãn hiệu AIR BLADE, loại xe hai bánh, Màu: Đen –Đỏ,số khung:RLHJF1802AY037051, số máy:JF27E0037283
       *  Giá khởi điểm: 17.000.000đồng ( Mười bảy triệu đồng)
   02. Một xe môtô nhãn hiệu AIR BLADE, loại xe hai bánh, Màu: Đỏ - Đen, , số khung:RLHJF180XAY184282, số máy:JF27E0224309
      *  Giá khởi điểm: 19.080.000đồng ( Mười chín triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)
  03. Một xe mô tô nhãn hiệu YAMAHACYGNUS loại xe nữ, Màu : Trắng; số khung:RSE21204A210320, số máy:5TY213648
       *  Giá khởi điểm: 3.000.000đồng ( Ba triệu đồng)

     04. Một xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA JUPITER, loại xe hai bánh, Màu: Đen, số loại, số khung:RLCJ5B950AT067200, số máy:5B95067203
       *  Giá khởi điểm: 9.200.000đồng ( Chín triệu hai trăm nghìn đồng)
* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An
* Thời gian bán đấu giá: Lúc08 giờ 00 ngày 17 /9/2014.
* Địa điểm bán đấu giá:Tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hội An - Số 03 Nguyễn Huệ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
* Thời gian bán hồ sơ, đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 ngày  15 / 9/2014. Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam.

    Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880; 3818557 và Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hội An, Số điện thoại: 0510.3 910604; Website:www.sotuphapqnam.gov.vn