Thông báo bán đấu giá tài sản lô gỗ pháchgửi tại Trạm Kiểm lâm Long Viên, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam số 462

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá:
* Lô gỗ phách các loại gửi tại Trạm Kiểm lâm Long Viên, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam; khối lượng: 24,723m3 gỗ nhóm I,II ,III,VI.
* Giá khởi điểm: 208.052.800 đồng.(Hai trăm lẻ tám triệu, không trăm năm mươi hai nghìn, tám trăm đồng)
2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08giờ, ngày11 tháng 9năm 2014. Tại Hội trường  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam – Số 06 Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Quảng Nam.

3- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ  ngày 09/9/2014 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản  tỉnh Quảng Nam.

     Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website: daugia.sotuphapqnam. gov.vn.