Thông báo bán đấu giá tài sản 02 lô gỗ của Chi cục Kiểm lâm số 374 ngày 28/7/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
 
1- Tài sản bán đấu giá:
1.1. Lô gỗ đang gửi bảo quản tại Hạt Kiểm lâm Đại Lộc; khối lượng: 1,509m3 gỗ phách Chuồn nhóm III; giá khởi điểm: 9.500.000 đồng.
1.2. Lô gỗ đang gửi bảo quản tại Hạt Kiểm lâm Phước Sơn; khối lượng: 8,880m3 gỗ tròn và 0,568m3 gỗ phách, chủng loại Chò xanh nhóm V; giá khởi điểm là: 55.200.000 đồng. 

2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày 07 tháng 8 năm 2014. Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
3- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ  ngày  05/8/2014 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá  tài sản tỉnh Quảng Nam.
 
    Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website: daugia.sotuphapqnam. gov.vn.