Thông báo bán đấu giá tài sản các lô gỗ của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá: Lô gỗ phách,gỗ tròn gửi tại Đội Kiểm lâm CĐ & Phòng cháy chữa cháy rừng số 2; khối lượng: 4,344m3   
-  Giá khởi điểm: 36.100.000 đồng.
2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08giờ, ngày 31 tháng 7năm 2014. Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

3- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ  ngày  30/7/2014 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá  tài sản tỉnh Quảng Nam.

   Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website: daugia.sotuphapqnam. gov.vn.