Thông báo bán đấu giá tài sản 02 lô gỗ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá:
- Lô gỗ gửi tại Công an huyện Nông Sơn; khối lượng: 1,574m3 gỗ xẻ Gội tẻ, Xoan đào nhóm V, VI; giá khởi điểm: 8.730.000 đồng.
- Lô gỗ gửi tại Hạt Kiểm lâm Đại Lộc; khối lượng: 4,443m3 gỗ tròn Trám trắng nhóm VII; giá khởi điểm: 4.860.000 đồng.

2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá:  08 giờ, ngày 10 tháng 7 năm 2014. Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
3- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ 00 ngày 09/7/2014. 
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ BĐG tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website: daugia.sotuphapqnam. gov.vn