Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản 39 xe mô tô tại công an huyện Phú Ninh số 311 ngày 25/6/2014

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá:  39 xe mô tô các loại (phá hỏng số khung, số máy bán phế liệu)
- Giá khởi điểm: 27.300.000 đồng.
* Thời gian, địa điểm bánđấu giá: 08 giờ, ngày 04 tháng 7 năm 2014, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh  Quảng Nam. 

* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
* Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ , ngày 02 /7/2014.
 
   Cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại số (0510) 3812099; 3811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.