Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

files/quy_che_hoat_dong.doc