Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản số 292 ngày 17/6/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá:
- Lô phụ tùng xe  ô tô, xe đạp - Giá khởi điểm : 10.224.000đồng
- Lô Quặng Wolfram,HL 23,01%,KL: 3.349kg - Giá khởi điểm: 502.350.000 đồng.
-Lô Quặng vàng, HL:89,01g/tấn , KL: 285kg - Giá khởi điểm:  51.300.000 đồng.
-Lô Quặng vàng, HL:293,01g/tấn , KL: 88kg -  Giá khởi điểm:  47.520.000 đồng.
- Lô gỗ Nghiến, khối lượng: 2,03m3 - Giá khởi điểm: 20.300.000đồng
- Lô gỗ Chò, khối lượng: 4,018m3 - Giá khởi điểm: 42.189.000đồng

2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá:  09 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2014. Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
4- Địa điểm xem tài sản: Kho hàng Công an tỉnh Quảng Nam.
5- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ 00 ngày 26/6/2014. 
 
    Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ BĐG tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website: daugia.sotuphapqnam. gov.vn