Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản số 274 ngày 03/6/2014

  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

* Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô Mazda; biển số 92E- 0676; sản xuất năm 1995; sử dụng năm 1997; 04 chổ ngồi; Số khung:  BG1062MH001540; Số máy: B6511507.
- Giá khởi điểm: 77.000.000 đồng ( Bảy mươi bảy triệu đồng).

* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày  17  tháng 6  năm 2014 – Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.  
* Địa điểm trưng bày tài sản: Tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam – Số 06 đường  Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
* Thời hạn xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày  16/6/2014.
    Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại số (0510) 3812099; 3811880 Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.