Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản số 271 ngày 02/6/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1- Tài sản bán đấu giá:

1. Quần áo may sẵn + tất chân các loại: 38.500.000 đồng
2. Đồ chơi trẻ em các loại: 37.940.000đồng
3.Gỗ nhân tạo hiệu Conwood: 33.330.000đồng
4. Áo ấm các loại : 50.616.000 đồng
5. Mẫu tranh thêu                               42.500.000đồng
6. Cặp ba lô 33.380.000đồng

2- Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày 12 tháng 6 năm 2014. Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

3- Địa điểm xem tài sản: Kho hàng Chi cục Quản lý - Thị Trường Quảng Nam.
4- Thời hạn xem tài sản 01 ngày: Ngày 09 tháng 6 năm 2014
5- Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16giờ 00 ngày 10/06/2014. 
        Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm dịch vụ BĐG tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết Website: daugia.sotuphapqnam. gov.vn