Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

ĐỀ ÁN Củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam

ĐỀ ÁN  Củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và hoạt động  của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam (tải về)