Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản số 243 ngày 23/5/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
 
1- Tài sản bán đấu giá:
 
1.Lô gỗ phách,gỗ tròn; khối lượng: 8,621m3-Giá khởi điểm: 51.500.000 đồng.
 
2.Một chiếc xe ô tô BKS 43K -3214 (bán phế liệu)- Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng
 
2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày 03 tháng 6 năm 2014. Tại Hội 
 
trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
 
3- Địa điểm xem tài sản: Đội Kiểm lâm CĐ & Phòng cháy chữa cháy rừng số 2
 
4- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 
 
00 ngày 02/6/2014. 
 
          Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ BĐG tài sản 
 
tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số 
 
(0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết.Website: daugia.sotuphapqnam. gov.vn