Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản số 238 ngày 21/5/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài
 
sản sau: 
 
1- Tài sản bán đấu giá:
 
1. Lô gỗ gửi tại Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy rừng số 1; khối lượng: 4,363m3 gỗ
 
nhóm I,II,III,VI - Giá khởi điểm: 36.100.000 đồng.
 
2. Lô gỗ gửi tại thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang; khối lượng: 1,904m3 gỗ nhóm
 
V,VI - Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng.
 
2- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08 giờ, ngày 30 tháng 5 năm 2014. Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh
 
Quảng Nam.
 
3- Thời hạn xem hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 ngày 29/5/2014. 
 
    Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ BĐG tài sản tỉnh Quảng Nam - Số
 
06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm
 
chi tiết.Website: daugia.sotuphapqnam. gov.vn