Thông báo V/v tiếp tục đấu giá tài sản Một chiếc xe Ô tô tải (có mui) màu xanh, biển kiểm soát 92C-106.47 số 35/2020

1. Tài sản đấu giá: Một chiếc xe Ô tô tải (có mui) màu xanh, biển kiểm soát 92C-106.47, nhãn hiệu CHIEN THANG, số khung: RLDTT61 YCGDX00031, số máy YC4D120-20*D1009F01087, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam, niên hạn sử dụng năm 2041. Đăng ký lần đầu ngày 03/4/2017.
- Giá khởi điểm: 218.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 43.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:(Trong giờ hành chính)
Từ ngày thông báo đến 10 giờ 30, ngày 04/5/2020,tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước: (Trong giờ hành chính)
- Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 30, ngày 04/5/2020,tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 đến 16giờ00ngày 04/5/2020.
4.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 đến 10giờ30ngày 06/5/2020. Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc.
5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả bỏ phiếu đấu giá: Lúc 14 giờ  ngày 06/5/2020 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc ( Số 179 Quang Trung, Khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một lần, theo phương thức trả giá lên.
     Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết hoặc Điện thoại: 0235.3812099; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.