Thông báo đấu giá tài sản 3 lô than của Công an huyện Nông Sơn số 11/2020

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Bán trọn gói 03 lô Than:
- Lô Than cám 6a.7 có khối lượng 199 kg;
- Lô Than cục xô 1B, có khối lượng: 8430 kg;
- Lô Than cám 8b. có khối lượng: 7,57 tấn.
* Tổng giá khởi điểm: 24.184.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốntriệumột trăm tám mươi bốn ngànđồng).
- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng/hồ sơ;
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10giờ 00’ ngày 04/3/2020.
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản được trưng bày, bảo quản (Công an huyện Nông Sơn - Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). 3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến 15giờ 30’ ngày04/3/2020.                                                                                                .
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:
Vào lúc 09giờ 00’ ngày 06/3/2020, tại Hội trường Công an huyện Nông Sơn - Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên.
 
     Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,điện thoại:02353.812099 Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.