Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Lô Quặng Ilmenite có khối lượng 3.336,67 tấn số 117/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
 
1. Tài sản đấu giá: Lô Quặng Ilmenite có hàm lượng TiO2là 41,32% và độ ẩm là 3,04%; Khối lượng gồm 3.336,67 tấn.
- Giá khởi điểm: 4.404.400.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:(Trong giờ hành chính)
Từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 18/12/2019; Tại tàu Tiến Phát 18 -BSL neo tại vịnh Đà Nẵng.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 19/12/2019; Tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
4.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ ngày 20/12/2019. Tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả bỏ phiếu đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 24/12/2019tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
     *Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
 
  Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235 .3812099; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn;