Thông báo đấu giá tài sản Bán phế liệu Đầu máy kéo và rơ mooc tự chế số 111/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Namthông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Bán phế liệu Đầu máy kéo và rơ mooc tự chếbị tịch thu sung công quỹ Nhà nước, số lượng 01 chiếc.
* Giá khởi điểm: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng);
- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng/hồ sơ;
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10giờ 00’ ngày 02/12/2019.
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản được trưng bày, bảo quản (Công an huyện Quế Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gianđăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến 16giờ 00’ ngày 02/12/2019.                                                                                              .
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sảntỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:
- Thời gian: Vào lúc 08giờ 00’ ngày 04/12/2019. 
- Địa điểm: Hội trường Công an huyện Quế Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 
      Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,điện thoại:02353.812099 Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.