Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Lô xe mô tô, gắn máy, số lượng 49 chiếc của Công an huyện Quế Sơn số 120/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Namthông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Bán lô xe mô tô, gắn máy, số lượng 49 (bốn mươi chín) chiếc.
* Giá khởi điểm: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng);
- Tiền đặt trước: 4.800.000 đồng/hồ sơ;
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10giờ 00’ ngày 23/12/2019.
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản được trưng bày, bảo quản (Công an huyện Quế Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gianđăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến 16giờ 00’ ngày23/12/2019.                                                                                              .
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sảntỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:
- Thời gian: Vào lúc 08giờ 00’ ngày 25/12/2019. 
- Địa điểm: Hội trường Công an huyện Quế Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 
       Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,điện thoại:02353.812099 Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.