Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 03 lô đất thuộc Khu dân cư cạnh Trạm Y tế, thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam số 91/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Ban quản lý Dự án- Quỹ đất huyện Quế Sơnthông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm 03 lô đất thuộc Khu dân cư cạnh Trạm Y tế, thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

TT KÝ HIỆU
(Lô đất)
DIỆN TÍCH (m2/lô) ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
 
HỆ SỐ
 
GIÁ KHỞI
ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(Đồng/lô)
TIỀN MUA HỒ SƠ (Đồng/lô)
1 Lô số 01 168,00 1.320.000 1,0 221.760.000 44.300.000 200.000
2 Lô số 02 168,00 1.320.000 1,0 221.760.000 44.300.000 200.000
3 Lô số 03 168,00 1.320.000 1,0 221.760.000 44.300.000 200.000
Tổng cộng: 504,00     665.280.000    

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2.Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 30 ngày 29/10/2019.
- Địa điểm xem tài sản: Khu dân cư cạnh Trạm Y tế, thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá:(Trong giờ hành chính)
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 ngày 29/10/2019.
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tại Ban quản lý Dự án- Quỹ đất huyện Quế Sơn(Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam): Từ 07 giờ 30 ngày 28/10/2019 đến 15 giờ 00 ngày 29/10/2019.
- Thời gian và địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 ngày 28/10/2019 đến 15 giờ 00 ngày 29/10/2019. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 4200211000532 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 29/10/2019. Tại Ban quản lý dự án- Quỹ đất huyện Quế Sơn (Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). 
4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 31/10/2019, tại Hội trường Ban quản lý dự án- Quỹ đất huyện Quế Sơn (Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).
5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp 1(một) lần và theo phương thức trả giá lên.
 
     Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), điện thoại: (0235). 3812099. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn  hoặc Ban quản lý dự án- Quỹ đất huyện Quế Sơn số điện thoại 0235.855671để biết thêm chi tiết.