Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo V/v dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 84/2019

     Ngày 04 tháng 9 năm 2019 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam ban hành Thông báo  số 83/TB-ĐGTS ngày 04/9/2019 về việc đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất có diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Giá khởi điểm: 23.492.040.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến 16 giờ 00 ngày 24/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Số 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 26/9/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 
Nay, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo dừng đấu giá tài sản theo thông báo nói trên để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến tài sản.