Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá QSDĐ có diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 83/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đấtcó diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Giá khởi điểm: 23.492.040.000 đồng.Tiền đặt trước: 2.400.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê. Mục đích sử dụng (Loại đất): Đất thương mại dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

2.Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 30 ngày 24/9/2019. Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ.
- Địa điểm xem tài sản: Lô B, đường Tôn Đức Thắng, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá:
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến 16 giờ 00 ngày 24/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ.
- Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 ngày 23/9 đến 16 giờ 00 ngày 24/9/2019. (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 1014004363 tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Quảng Nam, chủ tài khoản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ.
- Địa điểm nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 26/9/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

      Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, điện thoại: (0235). 3812099. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn  hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ số điện thoại 0235.3812.648để biết thêm chi tiết.