Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 02 lô đất thuộc dự án Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 70/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
 
1.Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:
Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất gồm 02 lô đấtthuộc dự án Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân,người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
 

TT Khu Số hiệu Diện tích (m2) Hệ số Đơn giá(đồng) Giá khởi điểm(đồng) Tiền hồ sơ (đồng) Tiền đặt trước (đồng)
1 O11 17 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
2 O11 18 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất theo quy định).
Tổng giá trị khởi điểm của tài sản: 2.019.600.000 đồng.
Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm mười chín triệu, sáu trăm ngàn đồng.

 
2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 16giờ 00phút ngày 07/8/2019.
- Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ(Số 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
- Địa điểm xem tài sản: Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân,người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá:
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16giờ 00 phút ngày 07/8/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Namhoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ- Địa chỉ: Số 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/8/2019đến 16giờ 3ngày 07/8/2019.
- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số 1014004363, tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Quảng Nam, chủ tài khoản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ.
- Địa điểm nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giáVào lúc 08giờ 00phút,ngày 09/8/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 
         Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: (0235). 3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.
Hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ số điện thoại 0235.3812.648 để biết thêm chi tiết.